Czy tabliczka „WEJŚCIE NA WŁASNE RYZYKO” zwalnia właściciela stadniny z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez konia?

Zakaz jazdy wierzchem obok innego jeźdźcy

Jakiś czas temu omawiałem wyrok, z którego wynika, że właściciel psa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez jego zwierzę, zwłaszcza jeśli na płocie nie powiesił tabliczki ostrzegawczej. Dziś zatem kilka zdań w kwestii: czy zawieszona u wejścia do stadniny tabliczka w rodzaju „WEJŚCIE NA WŁASNE RYZYKO” zwalnia właściciela koni z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez … Czytaj dalej

Czy wysokość zadośćuczynienia za pogryzienie przez psa powinna uwzględniać przeciętną stopę życiową w miejscu zamieszkania poszkodowanego?

pogryzienie przez psa zadośćuczynienie

Kwestie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzę nie od dziś budzą uzasadnioną ciekawość P.T. Czytelników. Dziś zatem czas na kilka zdań o tym ile może wynosić zadośćuczynienie dla osoby pogryzionej przez psa — a zwłaszcza czy jego wysokość jest zależna od poziomu życia w danej miejscowości? (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 marca 2017 … Czytaj dalej

Czy litościwy opiekun porzuconego psa ponosi odpowiedzialność za pogryzienie?

zakaz wstępu psów

Krótkie pytanie, krótka odpowiedź: czy odpowiedzialność za pogryzienie przez psa ponosić może tylko i wyłącznie właściciel zwierzęcia? Czy jednak litościwy opiekun, który dał kąt i schronienie porzuconemu czworonogowi, może ponosić konsekwencje szkody wyrządzonej przez psa? (wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 2 września 2015 r., sygn. akt I Ca 254/15). Sprawy miały się następująco: pies, … Czytaj dalej

Czy weteranowi z Afganistanu należy się zadośćuczynienie za PTSD?

A skoro w niedzielę było kilka zdań o tym co oznacza neutralność w razie wojny, to w poniedziałek czas na kilka zdań o tym czy zawodowemu żołnierzowi należy się zadośćuczynienie za zespół stresu pourazowego (PTSD) nabyty podczas służby w Afganistanie? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 1111/15). Sprawy miały … Czytaj dalej

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa (art. 431 kc)

organizacja społeczna ochrony zwierząt status strony

Kontynuując tematykę pies a prawo dziś przechodzimy do kolejnego — jeszcze bardziej bolesnego — tematu: czy odszkodowanie za pogryzienie przez psa może być zasądzone także od współwłaścicielki zwierzęcia, jeśli w momencie zdarzenia pies był na spacerze tylko z mężem? I druga sprawa: czy osoba, która sprowokowała psa do gryzienia może być uznana za współodpowiedzialną za szkodę? … Czytaj dalej