Jednostronne prawo odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę to klauzula abuzywna

obowiązek samooskarżenia siebie samego

Klauzule abuzywne spędzają sen z powiek kontrahentom konsumentów, dziś zatem krótkie pytanie: czy zastrzeżenie we wzorcu umowy jednostronnego prawa do odstąpienia od umowy — to instytucja jak najbardziej znana kodeksowi cywilnemu — może być traktowana jako niedozwolone postanowienie umowne? wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2016 r. (I CSK 125/15) Ocena, czy postanowienie wzorca umowy … Czytaj dalej

Wadliwe wykonywanie prac budowlanych i odstąpienie od umowy (art. 656 kc)

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Idzie zima, być może część robót budowlanych będzie miała jakieś przestoje — natomiast na pewno jest to dobry czas na dokształt. Dziś na tapetę bierzemy tematykę związaną z budownictwem: jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą wadliwe wykonywanie prac budowlanych? Czy wykonawca może ponosić odpowiedzialność wobec zamawiającego już na etapie prowadzenia prac budowlanych, czy dopiero po … Czytaj dalej