Organizacja ochrony zwierząt ma status strony w postępowaniu dotyczącym interwencyjnego odebrania zwierzęcia (uchwała NSA II OPS 2/19)

organizacja społeczna ochrony zwierząt status strony

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanej kilka dni temu uchwale stwierdził, że organizacji społecznej statutowo zajmującej się ochroną zwierząt przysługuje status strony w postępowaniu dotyczącym czasowego odebrania zwierzęcia w trybie interwencyjnym. Warto przeanalizować to orzeczenie — niezwykle istotne dla wszystkich fundacji i stowarzyszeń zajmujących się tą niewdzięczną (i czasem kompletnie niezrozumianą) działalnością społeczną. uchwała NSA z … Czytaj dalej

Czasowe odebranie zwierzęcia w trybie interwencyjnym jest dopuszczalne już przy samym znęcaniu się nad zwierzęciem

odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

Czy czasowe odebranie zwierzęcia w trybie interwencyjnym wymaga bezpośredniego i realnego niebezpieczeństwa zagrażającego jego życiu lub zdrowiu? nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 22 listopada 2019 r. (II SA/Gl 1199/19)„Zagrożenie” wskazuje na potencjalność i hipotetyczność nieprawidłowej sytuacji zwierząt. Stan zagrożenia nie oznacza bowiem, że nastąpi bezpośrednie, realne zagrożenie życia lub zdrowia zwierzęcia, ale, że określony … Czytaj dalej

Powiedzieli co wiedzieli #52 — o tym jak Kukiz ’15 ustawę o ochronie zwierząt chce poprawiać

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

Byłoby „krótko i na temat”, gdyby było z sensem — ale że jest kuriozalnie, to będzie „powiedzieli co wiedzieli”: do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt regulujący zasady czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi (art. 7 uoz). Według informacji na stronie sejmowej wnioskodawcami jest grupa posłów Kukiz ’15 — i logika proponowanych unormowań nie kłamie: … Czytaj dalej

Czy można czasowo odebrać zaniedbanego psa, mimo tego, że znajoma właściciela obiecała, że się psem zaopiekuje?

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

Czy czasowe odebranie psa może być umotywowane takim zaniedbaniem zwierzęcia, które można kwalifikować jako znęcanie się? Czy można odebrać takie zwierzę właścicielowi, który wprawdzie nie może sam się nim opiekować (bo siedzi w więzieniu) — ale mówi, że opiekować nad psiakiem miała się jego znajoma? (wyrok NSA z 15 stycznia 2019 r., II OSK 656/18). Orzeczenie … Czytaj dalej

Choroba właściciela psa nie usprawiedliwia zaniedbywania zwierzaka

Obiektywne przyczyny zaniedbania zwierząt

Czy istnieją okoliczności, które można potraktować jako obiektywne przyczyny zaniedbania zwierząt? Czy choroba właściciela, która uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad kilkunastoma psami może być przeszkodą w czasowym odebraniu zwierząt? (nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 10 października 2018 r., II SA/Po 325/18). Orzeczenie wydano w sporze o czasowe odebranie psów właścicielce (w trybie doraźnym, art. 7 … Czytaj dalej