Czy można odebrać psa właścicielowi, który znęca się nad zwierzęciem?

publikacja printscreena zdjęcia prawo cytatu

No właśnie: czy właściciel, który znęca się nad swoim zwierzęciem, może spać spokojnie, dopóki nie wkroczy prokurator — czy też istnieje podstawa do wcześniejszego odebrania mu zwierzęcia? I jak należy rozumieć „przypadek niecierpiący zwłoki” z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt? wyrok NSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r. (II OSK 1746/16) Przepis … Czytaj dalej

Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć czasowo odebranego zwierzęcia?

odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

A teraz coś z nieco innej beczki: czy właściciel zwierzęcia może domagać się odszkodowania za śmierć czasowo odebranego psa? Czy taką odpowiedzialność może ponosić organizacja społeczna, która w ramach zadań statutowych zajmuje się pomocą zwierzętom — czy też ewentualną odpowiedzialność za śmierć psa odebranego w trybie art. 7 uoz ponosi gmina? (wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Czy śmierć zwierzęcia odebranego w trybie art. 7 ust. 3 uoz uzasadnia umorzenie postępowania?

Sprzeciw decyzji kasacyjnej

Jakiś czas temu pisałem o tym, że przepisy pozwalają na — czasowe lub trwałe — odebranie zwierzęcia właścicielowi, jeśli sposób jego utrzymania zagraża zdrowiu i życiu stworzenia. Można jednak zadać kluczowe pytanie: jeśli nastąpi śmierć odebranego zwierzęcia organ powinien — posiłkując się przepisami o umorzeniu postępowania wskutek jego bezprzedmiotowości (nie ma zwierzęcia, którego dotyczy sprawa) … Czytaj dalej

Trzymanie psa w brudzie i syfie jest podstawą do czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi

jakość karmy zwierząt

A teraz czas na rozwikłanie największej tajemnicy cywilizacji i administracji: czy władze samorządowe naprawdę są bezsilne w przypadku stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami? Czyli czy rzeczywiście nie pozostaje nic innego jak teatralne rozłożenie rąk — i tak aż prawomocnego stwierdzenia przestępstwa? A może jednak jest możliwość, choćby ad hoc, przeciwdziałania? wyrok NSA w Warszawie z 28 lipca … Czytaj dalej

Stary kundel nie ma wartości materialnej

cofnięcie zezwolenia prowadzenie schroniska zwierząt

Ukochany pies powoda nie przedstawiał natomiast wartości materialnej; wartość taką mają jedynie psy rasowe, w szczególności młode — z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 19 września 2014 r. (sygn. akt I C 1461/13) Czuję, że o tym (nieprawomocnym) wyroku wydanym przez łódzki sąd będzie głośno na „psich” portalach, zatem warto poświęcić sprawie krótki komentarz. … Czytaj dalej