Przetwarzanie danych osobowych „na zapas” jest niedozwolone (tudzież przetwarzanie danych z wniosku kredytowego w celu tworzenia modeli scoringowych)

Prawo zezwala na przetwarzanie informacji w celu tworzenia modeli scoringowych po wygaśnięciu umowy — czy zatem kredytodawca i BIK mogą przetwarzać dane pochodzące z wniosku kredytowego, nawet jeśli do zaciągnięcia kredytu nie doszło? Czy dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych w celu odparcia ewentualnych roszczeń, czy jednak oznacza to przetwarzanie „na zapas”? nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie … Dowiedz się więcej

UOKiK nie może kwestionować standardów obsługi konsumentów — jeśli nie są sprzeczne z prawem

A skoro próbowałem niedawno, półgębkiem, wróżyć z fusów przyszłe spory o potencjalnie „wiszące” w BIK unieważnione kredyty walutowe (po namyśle: nie tyle o kredyty, ile istniejące zobowiązania wynikające już nie z umów kredytowych, ile z nadal obciążającego ex-kredytobiorców obowiązku zwrotu pieniędzy), dziś czas na kilka akapitów o tym czy przyjęty przez bank dłuższy termin na … Dowiedz się więcej

Czy bank może przekazać do BIK dane osobowe klienta bez jego zgody?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Kończąc krótki serial z bankowością w tle dziś kilka zdań o tym czy bank może przekazać dane osobowe zadłużonego kredytobiorcy do BIK bez zgody klienta? (wyrok NSA z 27 października 2017 r., I OSK 3362/15). Spór dotyczył dopuszczalności przekazania przez bank danych osobowych kredytobiorcy do BIK. Klientka wniosła skargę do GIODO zarzucając, iż bank nie miał … Dowiedz się więcej

Czy wiarygodność kredytowa jest dobrem osobistym?

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

Kredyty, banki, BIK-i, poręczenia… Łatwo się pogubić, łatwo dojść do punktu, w którym zaczniemy się zastanawiać: czy wiarygodność kredytowa jako dobro osobiste polegać powinno ochronie podobnej jak inne informacje określające naszą wiarygodność, opinię, pozwalającą na ocenę rzetelności? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt VI ACa 1603/15) Wiarygodność kredytowa nie jest … Dowiedz się więcej

Grzywna za brak aktualizacji w BIK (art. 67 projektowanej ustawy o kredycie hipotecznym)

Ciężar dowodu w procesie o spłatę kredytu

Cóż za koincydencja: wczoraj w Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) — niedawno też zwrócono mi uwagę na opublikowany na stronach RCL projekt ustawy o kredycie hipotecznym. W znacznej mierze powiela on rozwiązania znane już dziś właśnie z regulacji odnoszącej się do kredytu konsumenckiego (w pewnym … Dowiedz się więcej