Obowiązek udostępniania rządowi lokalizacji wszystkich telefonów (koronawirus)

fabrycznie zaznaczony ptaszek zgoda

Drakońskich kar i głupich obostrzeń nigdy dość, skoro zatem głupi i nieposłuszni obywatele nie chcą zrozumieć, że nielegalny areszt domowy jest dla ich dobra, zaś wycieczki do lasu powinny być zakazane ze względu na epidemię koronawirusa, należy im dołożyć coś równie absurdalnie orwellowskiego. Takim pomysłem jest obowiązek udostępniania, na żądanie ministerstwa cyfryzacji, danych o lokalizacji … Czytaj dalej

Czy odpowiedzialność za publiczne rozpowszechnienie informacji z niejawnej rozprawy wymaga uprzedniego pouczenia o obowiązku zachowania tajemnicy?

Czy odpowiedzialność karna za publiczne rozpowszechnienie informacji z niejawnej rozprawy wymaga uprzedniego pouczenia przez sąd o obowiązku zachowania tajemnicy? Czy udzielenie przez sąd zgody na nagrywanie przebiegu rozprawy może być traktowane jako zgoda na ujawnienie treści takiego nagrania? wyrok Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2019 r. (IV KK 653/18) Przewidziana w art. 241 § 2 … Czytaj dalej

Czy dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być dowodem w sprawie o ochronę dóbr osobistych?

fabrycznie zaznaczony ptaszek zgoda

Do Sądu Najwyższego trafiło jakiś czas temu ciekawe zagadnienie dotyczące kwestii prywatności danych przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych — które można sprowadzić do sakramentalnego pytania: czy ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej może być podyktowane koniecznością zgromadzenia dowodów w sprawie o naruszenie dóbr osobistych? Czy jednak przepisy o tajemnicy telekomunikacyjnej dostatecznie wyraźnie określają kto jest uprawniony do dostępu do … Czytaj dalej

Udostępnienie ekspertyz MSZ w sprawie wyboru Donalda Tuska na szefa RE

A skoro jednym z tematów tygodnia jest wyciek z MSZ tajnej notatki Z-99/2018 dotyczącej relacji polsko-amerykańskich, to dziś czas na kilka zdań o tym, że organy władzy państowej mają obowiązek udostępnić ekspertyzy, na które się publicznie powołują. nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 17 października 2017 r. (II SAB/Wa 223/17) Wszystkie opinie ekspertów, zarówno te … Czytaj dalej

ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA (podróże kształcą)

fotografowanie sąsiadów stalking

Ciekawostka podpatrzona dziś na Krížnej (1574 m n.p.m.): dziwny ogrodzony obiekt, na płocie napis ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA (link: mapy.cz). Oczywiście zaraz po powrocie na chałupę sprawdzam — otóż znajduje się tam vojenský priestor, a dokładnie urządzenie radionawigacji TACAN bazy lotniczej Sliač. Każdy szanujący się Polak wie, że nie z nami takie numery — że zakaz fotografowania to … Czytaj dalej