Czy odmowa wydania dowodu osobistego ze względu na brak złożenia odcisków palców powinna mieć formę decyzji administracyjnej?

Załóżmy, że obywatel chce dostać dowód osobisty (chce czy nie chce: posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe, a jego brak penalizowany), ale nie zamierza złożyć odcisków palców. Biorąc pod uwagę obowiązujące prawodawstwo urząd powinien w takim przypadku odmówić jego wydania. Tu jednak rodzi się kluczowe pytanie: czy odmowa wydania dowodu osobistego powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej? … Dowiedz się więcej

Pobieranie odcisków palców do dowodu osobistego nie jest sprzeczne z unijnym prawem (wyrok TSUE)

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli kilka zdań o tym, że w ocenie TSUE pobieranie odcisków palców do dowodu osobistego nie jest sprzeczne z prawem do prywatności i zasadami ochrony danych osobowych — acz nieprawidłowa jest podstawa prawna takiego wymogu, więc nakładające taki obowiązek rozporządzenie zostało uchylone. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca … Dowiedz się więcej

Czy można żądać wydania zaświadczenia potwierdzającego prawidłowość zbierania odcisków palców do dowodu osobistego?

Czy osoba, która uważa, że zbieranie odcisków palców do dowodu osobistego jest nielegalne i narusza RODO może ubiegać się o zaświadczenie potwierdzające prawidłowość przetwarzania danych biometrycznych? Czy jednak zaświadczenie administracyjne nie służy do uzyskania informacji o sposobach funkcjonowania organów publicznych, ani tym bardziej potwierdzania własnych obaw lub wykluczania ryzyk prawnych? (wyrok WSA w Białymstoku z 28 … Dowiedz się więcej

Czy wymuszona zgoda na pobranie odcisków palców do dowodu osobistego narusza RODO?

Czy urząd może nie uwzględnić wniosku o dowód osobisty w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych biometrycznych w postaci linii papilarnych? Czy jednak odmowa wydania dowodu osobistego oznacza, że zgoda na pobranie odcisków palców jest wymuszona, zaś brak możliwości odmowy zgody wyklucza dobrowolność jej udzielenia? (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2023 r., II OSK … Dowiedz się więcej

Policja musi — z czasem — usuwać dane ze swoich baz (TSUE)

Czy przepisy przewidujące wieczne, tj. aż do śmierci, przetwarzanie danych sprawców przestępstw w policyjnych rejestrach są zgodne z prawem unijnym? Czy jednak przechowywanie w policyjnej bazie danych osób karanych, w celach operacyjnych, dla potrzeb prowadzenia dochodzeń w przyszłości — bez możliwości wcześniejszego usunięcia — nie daje się obronić w kontekście przysługującego każdemu prawa do ochrony życia … Dowiedz się więcej