Państwo nie może odmówić wydania dowodu osobistego swemu obywatelowi tylko przez to, że ma on miejsce zamieszkania w innym kraju UE (TSUE)

Czy władze państwowe mogą wydawać dowody osobiste swym obywatelom tylko pod warunkiem, że zamieszkują terytorium tego państwa? Czy jednak odmowa wydania dokumentu tożsamości obywatelowi państwa UE, który ma stałe miejsce zamieszkania w innym kraju jest sprzeczna z unijnym prawem? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2024 r. w/s Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea … Dowiedz się więcej

Czy posiadacz zgubionego dowodu osobistego odpowiada za wykorzystanie założonego „na słupa” konta bankowego?

A skoro kilka dni temu było o tym, że klient banku nie odpowiada za pożyczkę wyłudzoną przez oszustów na jego dane, dziś czas na kolejne ważkie pytanie: czy (nie)klient banku odpowiada za otwarcie konta „na słupa” przez oszustów, którzy wykorzystali zgubiony dowód osobisty? (wyrok Sądu Najwyższego z 1 lutego 2024 r., I KK 392/23). Sprawa dotyczyła kobiety … Dowiedz się więcej

Czy można żądać wydania zaświadczenia potwierdzającego prawidłowość zbierania odcisków palców do dowodu osobistego?

Czy osoba, która uważa, że zbieranie odcisków palców do dowodu osobistego jest nielegalne i narusza RODO może ubiegać się o zaświadczenie potwierdzające prawidłowość przetwarzania danych biometrycznych? Czy jednak zaświadczenie administracyjne nie służy do uzyskania informacji o sposobach funkcjonowania organów publicznych, ani tym bardziej potwierdzania własnych obaw lub wykluczania ryzyk prawnych? (wyrok WSA w Białymstoku z 28 … Dowiedz się więcej

Czy wymuszona zgoda na pobranie odcisków palców do dowodu osobistego narusza RODO?

Czy urząd może nie uwzględnić wniosku o dowód osobisty w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych biometrycznych w postaci linii papilarnych? Czy jednak odmowa wydania dowodu osobistego oznacza, że zgoda na pobranie odcisków palców jest wymuszona, zaś brak możliwości odmowy zgody wyklucza dobrowolność jej udzielenia? (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2023 r., II OSK … Dowiedz się więcej

Czy odmowa wydania dowodu osobistego bez odcisków palców powinna mieć postać decyzji administracyjnej?

Czy można zawnioskować o dowód osobisty bez odcisków palców, wyjaśniając, że ich pobranie tak będzie niemożliwe? Czy jednak chodzi o to, żeby przyjść i spróbować — i jak się naprawdę nie da, to się nie da? I, wcale nie na marginesie: czy odmowa wydania dowodu osobistego ze względu na odmowę pobrania odcisków palców powinna nastąpić w drodze decyzji … Dowiedz się więcej