Nałożona na stronę kara pieniężna za niewykonanie orzeczonego przez TSUE środka tymczasowego nie wygasa po zakończeniu sprawy (bolesna lekcja w/s kopalni Turów)

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli sprzątania po PiS-ie ciąg dalszy: w wydanym dziś wyroku Sąd UE stwierdził, że kara pieniężna za niewykonanie środka tymczasowego w postaci nakazania zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów nie wygasa — ani wskutek zawarcia ugody z Czeską Republiką, ani zamknięcia sprawy prowadzonej przed TSUE (wyrok Sądu UE z … Dowiedz się więcej

Czy pokwitowanie spłaty pożyczki jest jedynym dowodem, że dług już został uregulowany?

Jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego brzmi: jak się czegoś chce, to trzeba to udowodnić. Jak zatem potwierdzić spłatę zaciągniętej pożyczki przez pożyczkobiorcę? Czy jedynym dowodem może być pokwitowanie spłaty pożyczki? Czy zatem brak takiego dokumentu uniemożliwia — jeśli pożyczkobiorca już spłacił dług — skuteczną obronę przed roszczeniami pożyczkodawcy? I, wcale nie na marginesie: czy pożyczkobiorca, który pożyczył pieniądze żonie … Dowiedz się więcej

Spóźniony zarzut potrącenia w toku postępowania (art. 203(1) kpc)

Wierzyciel może potrącić swą wierzytelność z wierzytelnością przysługującą dłużnikowi właściwie w każdym czasie. Czy to oznacza, że czynność taka może być dokonana w dowolnym momencie toczącego się procesu? Czy jednak istnieje sytuacja, w której zarzut potrącenia będzie uznany za spóźniony — niezależnie od tego, że roszczenie co do zasady wierzycielowi przysługuje? (postanowienie Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2023 r., I CSK … Dowiedz się więcej

Czy możliwe jest potrącenie roszczeń pracodawcy z dodatku za nadgodziny na podstawie przepisów kodeksu cywilnego?

Czy pracodawca może rozliczyć należności poniesione na pracownika i potrącić te kwoty z dodatku za pracę w nadgodzinach na podstawie przepisów kodeksu cywilnego? Czy jednak potrącenie dodatku za nadgodziny oznacza potrącenie z wynagrodzenia pracowniczego, które może nastąpić wyłącznie w sposób zgodny z prawem pracy? wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2023 r. (I PSKP 32/22)Kwestia … Dowiedz się więcej

Bank nie może skorzystać z prawa zatrzymania po przedawnieniu roszczeń wynikających z nieważnego kredytu

Hasłem na 2022 rok będą rozliczenia unieważnionych kredytów walutowych, dziś zatem czas na postawienie kilku sakramentalnych pytań: jak obliczać termin przedawnienia roszczeń banku wobec kredytobiorcy? Czy bank może powołać się na prawo zatrzymania po unieważnieniu kredytu walutowego? Czy wzajemne wierzytelności banku i konsumenta podlegają potrąceniu? I, wcale nie na marginesie: czy złożone w toku procesu … Dowiedz się więcej