Res iudicata w sprawie o klauzule niedozwolone

Ubezpieczenie OC niezarejestrowany samochód

Swego czasu niezły popłoch budziły masowo wytaczane powództwa dotyczące stosowania klauzul abuzywnych przez przedsiębiorców. Przez jakiś czas można było odnieść wrażenie, że sądy sobie mogą nie poradzić z taką falą spraw — jednak z czasem okazało się, że są po temu dobre mechanizmy. Dziś zatem krótkie pytanie: jakie konsekwencje będzie miała reguła res iudicata w przypadku istnienia … Czytaj dalej

Stawki minimalne w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano dziś kilka rozporządzeń określających stawki minimalne radców prawnych i adwokatów oraz wysokość wynagrodzenia za sprawy z urzędu m.in. w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym. A mianowicie: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej … Czytaj dalej

Wiele pozwów o jedną klauzulę abuzywną — roszczenia oddalone!

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

Dziś gratka nie lada — czyli orzeczenie, które pozwoli nam poszukać podpowiedzi na istotne pytanie: czy wiele pozwów może stanowić nadużycie prawa podmiotowego — jeśli są one identyczne, dotyczą tej samej klauzuli abuzywnej, a wszyscy powodowie są reprezentowani przez tego samego pełnomocnika? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2017 r., VI ACa 188/17). Dziesięciu … Czytaj dalej

Pieniacz sądowy zażądał milionowego zadośćuczynienia od sędziny — bo ta nazwała milionowe roszczenia „absurdalnymi” i „niedorzecznymi”

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

A skoro dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet (por. „O penalizacji zrywania kwiatów z cudzego ogrodu (życzenia na Międzynarodowy Dzień Kobiet)”), to jest chyba dobra okazja by poświęcić kilka akapitów na poszukanie odpowiedzi na następujące pytania: czy pieniacz sądowy, którego piramidalne żądania zostały nazwane „absurdalnymi” i „niedorzecznymi” może pozwać sędziego o ochronę dóbr osobistych? I czy odmowa … Czytaj dalej

Nowe niższo-wyższe stawki za pomoc prawną z urzędu

A skoro kilka dni temu było o tym, że z końcem października obniżeniu ulegają stawki minimalne za zastępstwo procesowe, to dziś nie sposób nie wspomnieć, że właśnie ukazały się rozporządzenia określające wysokość opłat za pomoc prawną z urzędu: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy … Czytaj dalej