Choroba psychiczna a małżeństwo — zakaz z art. 12 krio przed TK

Sygnalizacyjnie: do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakazuje zawarcia małżeństwa osobie chorej psychicznie lub dotkniętej niedorozwojem umysłowym zawarcia, chyba że za zgodą sądu. TK ma też zbadać dopuszczalność żądania unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju psychicznego. Sprawa ma sygnaturę K 13/15, termin … Czytaj dalej

Uchwała SN III CZP 13/15 własność przekształconego mieszkania spółdzielczego

służebność drogi koniecznej

Sąd Najwyższy wydał przedwczoraj interesującą dla wielu osób (małżeństw) uchwałę — uchwała SN z 22 kwietnia 2015 r., III CZP 13/15 — wyjaśniającą następujące pytanie: komu — obojgu małżonkom? tylko ex-spółdzielcy? — przysługuje prawo odrębnej własności mieszkania, które kiedyś było lokatorskim mieszkaniem spółdzielczym przysługującym osobiście jednemu z małżonków, ale zostało przekształcone w odrębną własność lokalu już w … Czytaj dalej

Ślub poza urzędem, w miejscu wybranym przez parę młodą

Najbliższa niedziela to nie tylko wejście w życie przepisów o nowych dowodach osobistych oraz możliwość złożenia wniosku o nowy dowód przez internet. Od 1 marca 2015 r. przepisy pozwalają na ślub poza urzędem, w miejscu praktycznie dowolnie wybranym przez parę młodą — pod warunkiem, że miejsce to gwarantuje uroczysty charakter uroczystości. Zmianę tę zawdzięczamy nowej ustawie o … Czytaj dalej