Plagiat, utwór zależny, czy inspiracja?

Plagiat, utwór zależny, czy inspiracja?… Bodajże tekst o dokładnie takim samym tytule opublikowałem w „tamtym” „Lege Artis” (a więc plagiat czy inspiracja? ;-) dziś zatem stawiam to samo podchwytliwe pytanie: czy korzystanie przez podmiot z nieco zmienionego logotypu może być traktowane jako naruszenie praw autorskich twórcy pierwotnego dzieła? Czy będzie to plagiat — skoro twórca … Dowiedz się więcej

Czy dokumentacja techniczna produktu — stworzona w ramach „inżynierii odwrotnej” — jest utworem?

dokumentacja techniczna utwór

Czy dokumentacja techniczna produktu stanowi utwór? Dla utrudnienia: nie mówimy o projekcie, według którego rzecz powstała — chodzi o dokumentację „odrysowaną” z natury (z istniejącego przedmiotu)? I na marginesie: czy wytworzenie rzeczy według rysunku można traktować jako zwielokrotnienie utworu? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2020 r. (VII AGa 1821/18) 1) O twórczości … Dowiedz się więcej

Czy spisany pomysł na fabułę scenariusza serialu jest utworem, czy tylko pomysłem?

Prawa autorskie scenariusza serialu

Prawa autorskie do scenariusza serialu przysługują autorowi scenariusza, to oczywista oczywistość. Jak jednak ocenić sytuację, kiedy scenarzysta przychodzi do producenta z rozpisanym pomysłem na fabułę, producent dostaje materiały, po analizie odmawia przyjęcia do produkcji — ale pomysł przekazuje swoim scenarzystom, którzy rozpisują go po swojemu? Słowem: czy taki scenariusz filmu można uznać wyłącznie za utwór … Dowiedz się więcej

Czy zniszczenie cudzego utworu może być procesem tworzenia — utworu zależnego?

zniszczenie cudzego dzieła opracowanie utworu

To jest dobre: jak podają media przed duńskim sądem zakończył się ciekawy proces dotyczący sporu o prawa do egzemplarza utworu plastycznego między jego twórcą a nabywcą obrazu, który chciał go pociąć na kawałki — strzępami płótna zdobiąc cyferblaty designerskich zegarków („Danish court rules artist’s work cannot be cut up to make watches”). Zaczęło się od … Dowiedz się więcej

Sampling bez zezwolenia jest dopuszczalny — jeśli jest nierozpoznawalny (C-476/17)

sampling bez zgody twórcy piosenki

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE przychylił się do sygnalizowanej kilka miesięcy temu opinii, iż sampling fragmentu cudzego utworu fonograficznego wymaga zgody twórcy piosenki samplowanej — chyba że będzie on użyty w formie nierozpoznawalnej dla uszu słuchacza. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 29 lipca 2019 r. w sprawie Pelham (C‑476/17) 1) (…) … Dowiedz się więcej