Czy informacja o przedawnionym długu w BIG narusza dobra osobiste dłużnika?

Czy wierzyciel może wpisać do biura informacji gospodarczej dane dłużnika, który kwestionuje dochodzoną należność ze względu na jej przedawnienie? Czy jednak informacja o przedawnionym długu w BIG może naruszać dobra osobiste dłużnika? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 23 stycznia 2020 r., I ACa 527/19). Orzeczenie wydano w sprawie konsumenta przeciwko firmie windykacyjnej, która w 2009 … Czytaj dalej

Decyzja o umorzeniu składek na ZUS ma charakter całkowicie uznaniowy

Czy można żądać umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli zainteresowany spełnia warunki określone przepisami? Czy jednak decyzja o umorzeniu zaległości jest całkowicie uznaniowa, więc ZUS może odmówić umorzenia, nawet jeśli wnioskodawca wykaże zajście wszystkich przesłanek? (wyrok NSA z 25 maja 2020 r., I GSK 211/20). Sprawa dotyczyła skargi na wydaną przez ZUS … Czytaj dalej

Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń (bo koronawirus)

„Tarcza antykryzysowa 3.0” to nie tylko wciśnięte cichaczem przepisy chroniące dłużników przed lichwą, ale też podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku pracowników, wobec których prowadzone są jakieś zgodnie z kodeksem pracy można dokonywać potrąceń ściśle określonych należności z wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika (art. 87 par. 1 kp, dzięki któremu np. wygrywający proces może ściągnąć … Czytaj dalej

„Tarcza antylichwiarska 3.0”

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Taka ciekawostka: „tarcza antykryzysowa 3.0” to także — wprowadzone dość znienacka, choć przecież pewne przepisy antylichwiarskie były zapowiadane od jakiegoś czasu — regulacje penalizujące stosowanie zawyżonych kosztów udzielanych kredytów i pożyczek, a także uniemożliwiające wyłudzanie mieszkań od ludzi, którzy pożyczyli niewielkie pieniądze, a później — nie mogąc spłacić długów — tracą te mieszkania za bezcen … Czytaj dalej

Natarczywe windykowanie nieistniejącego długu narusza dobra osobiste

dochodzenie należności nieistniejącego długu

Czy dopuszczalne jest dochodzenie należności z nieistniejącego długu, jeśli pożyczkodawca wie, że doszło do oszustwa i ma wyrok przeciwko oszustowi? Czy windykować taki dług może nabywca wierzytelności, którego wyrok nie dotyczy? Jak ocenić sytuację, w której rzekomy wierzyciel podpisuje ugodę i zobowiązuje się do odpuszczenia tematu — aby równocześnie sprzedać wierzytelność kolejnemu windykatorowi? Wszystko na … Czytaj dalej