Trybunał zbada konstytucyjność ustawy o prawie autorskim

Jutrzejsza wokanda Trybunału Konstytucyjnego zapowiada się interesująco: 17 lutego 2015 r. Trybunał ma zająć się sprawą wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (K 15/13). Zdaniem ombudsmana w przepisie, który wprowadza karalność czynów związanych z naruszeniem praw autorskich równocześnie przyjmuje … Dowiedz się więcej

Penalizacja niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego — a wolność słowa

We wczorajszym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z konstytucją przepisu penalizującego karalność niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego (wyrok z 12 lutego 2015 r., SK 70/13). Wniesiona skarga konstytucyjna, którą popierał ombudsman, dotyczyła tego na ile art. 226 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym znieważenie funkcjonariusza publicznego wiąże się z sankcją aż do 1 roku pozbawienia wolności … Dowiedz się więcej

Trybunał przeciwko legalizacji marihuany

W sumie trudno byłby oczekiwać czegoś innego — odwrotne orzeczenie byłoby przełomem iście kartezjańskim w polskim myśleniu o tym co wolno, a czego nie wolno (ciekawe czy inne wczorajsze orzeczenie, tym razem ETPCz ze skargi Grzegorza Brauna (30162/10), przebije się do polskiej świadomości?) — ale wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie karalności posiadania narkotyków i uprawiania … Dowiedz się więcej

Trybunał zakazuje niekontrolowanej ingerencji w naszą prywatność przez służby specjalne — równocześnie zezwala na dalszą nieograniczoną inwigilację

Nieco na przekór medialnym komentarzom pełnym nieuzasadnionego optymizmu (Służby specjalne w Polsce. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. podsłuchów i billingów — Money.pl; Wyrok TK: musi być niezależna kontrola nad służbami — Panoptykon.org; Trybunał Konstytucyjny podważył część przepisów o retencji danych telekomunikacyjnych (sygn. K 23/11) — VaGla.pl) mój komentarz będzie przepojony uzasadnionym pesymizmem. Niestety, w moich oczach … Dowiedz się więcej

Koniec zbyt szerokich uprawnień kontrolerów biletów

Z kronikarskiego obowiązku należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 lipca 2014 r. (K 16/12) podzielił część argumentów niżej podpisanego odnoszących się do nowelizacji prawa przewozowego zezwalającej na dowolne obsztorcowywanie pasażerów (por. „Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety”). Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 marca 2011 roku przepisy (art. 33a prawa przewozowego) pozwalają przewoźnikowi lub … Dowiedz się więcej