Czy ubezpieczyciel może przyjąć przyczynienie się pieszego do wypadku — chociaż sąd karny stwierdził, że wyłącznie winnym był kierowca?

A skoro tak wyszło, że cały tydzień minął nam pod hasłem przyczynienia się do wypadku, dziś czas na kilka akapitów o tym czy ubezpieczyciel może powołać się na przyczynienie się pieszego przechodzącego przez jezdnię do wypadku — chociaż sąd karny uznał wyłącznie winnym kierowcę, który wypadek spowodował? wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 … Dowiedz się więcej

Czy matka może żądać zadośćuczynienia po śmierci syna, którego przejechał samochód — bo leżał pijany w poprzek jezdni?

zadośćuczynienie śmierć pijanego wypadku

Czy matce, której syn zginął w wypadku drogowym przysługuje zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy — czy jednak odpowiedzialność za zadośćuczynienie za śmierć pijanego w wypadku wyklucza stwierdzenie przyczynienia się pokrzywdzonego? (nieprawomocny wyrok SR w Oleśnie z 25 września 2018 r., sygn. akt I C 400/16). Orzeczenie wydano w sprawie o odpowiedzialność ubezpieczyciela OC z tytułu zadośćuczynienie … Dowiedz się więcej

Czy można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską?

A teraz coś z innej beczki (chciałbym dodać: śmiechu, acz w sumie sprawa zabawna nie jest): czy wierność małżeńska jest dobrem osobistym małżonka? Czy zdradzonemu mężowi może przysługiwać zadośćuczynienie za zdradę małżeńską — od niewiernej żony i jej kochanka? wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 r. (IV CNP 31/17) Ingerencja sądu cywilnego w życie … Dowiedz się więcej

Czy dzieciom kobiety, która zginęła w wypadku — bo jechała pijana nieoświetlonym rowerem — przysługuje zadośćuczynienie?

wysokość zadośćuczynienia śmierć osoby bliskiej

A teraz coś z nieco innej beczki: czy wysokość zadośćuczynienia śmierć osoby bliskiej może podlegać miarkowaniu ze względu na status majątkowy uprawnionego? Czy fakt, że pokrzywdzony w wypadku był pod wpływem alkoholu, może być automatycznie traktowany jako przyczynienie się do powstania szkody? Czy dzieci rowerzystki, która jechała pijana i bez świateł, mogą wystąpić o zadośćuczynienie … Dowiedz się więcej

Czy zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za zderzenie samochodu z danielem przebiegającym przez szosę — za znakiem „uwaga dzikie zwierzęta”?

fałszywe zawiadomienie popełnieniu przestępstwa

Zaczęły się wakacje szkolne, ludzie zaczną jeździć tu i tam. To chyba dobry moment na krótki przystanek i poczytanie o tym czy zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za zderzenie pojazdu z dzikim zwierzęciem — za znakiem „dzikie zwierzęta”?  (nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt I C 253/15). Sprawa dotyczyła … Dowiedz się więcej