O tym, że niejasne prawo może być samo w sobie sprzeczne z Konstytucją (toteż TK orzeka o niezgodności przepisów o czasie pracy kierowców)

nieustąpienie pierwszeństwa zmianie pasa

A teraz coś z całkiem innej beczki: w wyroku z 24 listopada 2016 r. (K 11/15) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o czasie pracy kierowców odsyłający — w zakresie rozliczania kosztów podróży służbowej w transporcie międzynarodowym — do art. 77(5) par. 3-5 kp jest niezgodny z Konstytucją RP — przez to, że narusza zasadę … Dowiedz się więcej

O tym, że rozwiązanie umowy z radnym gminnym wymaga zgody — a brak zgody powinien być dokładnie uzasadniony

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę, na podstawie której zatrudniony jest radny samorządowy wymaga zgody rady, w której zasiada ten radny. Czy to oznacza, że rada ma możliwość swobodnego zablokowania zamiaru zwolnienia z pracy radnego, który — gdyby był normalnym pracownikiem — na pewno dostałby wypowiedzenie? Wychodzi na to, że nie… a może i tak… … Dowiedz się więcej

Czy praca w dzień wolny od pracy jest pracą w nadgodzinach?

przestępstwo nakazywania pracy dzień wolny handlu

Święto świętem, ale przecież nie od dziś wiemy, że pracować musi ktoś dziś, żeby świętować mogła reszta. Czy można jednak powiedzieć, że praca w dzień wolny jest pracą w nadgodzinach — a zatem chlebodawca powinien zapłacić osobom, które przyszły dziś do roboty jak za nadgodziny?  wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2013 r. (II PK 204/12) … Dowiedz się więcej

Czas pracy przedstawiciela handlowego — czy jeżdżenie do klientów i wklepywanie danych w domu wlicza się do czasu pracy? (III PK 152/14)

ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu przejście

Pewnie byłoby dobrze dziś wspomnieć raz jeszcze o nowelizacji kodeksu pracy odnoszącej się do umów na czas określony (tzw. „nowelizacja 33 miesiące”), mnie jednak naszło na omówkę wyroku Sądu Najwyższego, w którym raz jeszcze ładnie powiedziano jak się ma czas pracy do pracowników, od których obowiązki pracownicze wymagają stałych przejazdów i być może wejścia w … Dowiedz się więcej

Czas pracy pracowników radiologii — wyrok TK (K 14/14)

Całkowicie na marginesie: we wczorajszym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zmieniony kilkanaście miesięcy czas pracy pracowników radiologii — słowem: wydłużenie czasu pracy tej grupy zawodowej — nie jest sprzeczny z konstytucją (wyrok TK z 29 września 2015 r., K 14/14). W sprawie badano zgodność art. 93 ust. 1 oraz art. 94 ust. 1 ustawy o działalności … Dowiedz się więcej