Obowiązek codziennego przesyłania wyciągów bankowych do KAS

Krótko i na temat: przedstawiony dziś projekt nowelizacji ordynacji podatkowej nakłada na wszystkich przedsiębiorców — także tych prowadzących działalność gospodarczą („z wyłączeniem mikro przedsiębiorców”) — obowiązek codziennego (dobowego) przesyłania wyciągów z rachunków bankowych do urzędu skarbowego. Zgodnie z (przedstawionym w możliwie nieczytelnej postaci dokumentem — grafika wrzucona w plik .doc): każdy przedsiębiorca (oprócz mikroprzedsiębiorców, bo tak … Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o KAS weszła w życie… 17 godzin przed publikacją w Dz.U.!

Krótko i na temat (bałaganu legislacyjnego) — oraz przyczynek do dyskusji o tym, że w słowniku rządu Prawa i Sprawiedliwości nie ma hasła lex retro non agit ani nawet vacatio legis… Otóż dokładnie dziś, dokładnie o 17:09 w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy wprowadzającej przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. … Czytaj dalej

„Dwa skrzyżowane klucze na tle laski z uskrzydlonym kapeluszem Merkurego, na emblemacie w kształcie koła”

odmowa złożenia propozycji zatrudnienia KAS

Krótko i na temat (i raczej tylko dla łowców ciekawostek): w opublikowanym dziś rozporządzeniu ustalony został wzór znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2017 r. poz. 305).   Dla nierozumiejących piktogramów jest też opis: znak graficzny Krajowej … Czytaj dalej

Preambuła do ustawy (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej już w Dz.U.)

„Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin publicznych, uchwala się, co następuje:” — preambuła do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej … Czytaj dalej