Monitoring poczty elektronicznej pracownika (art. 22(3) kp)

monitoring poczty elektronicznej pracownika

Wynikająca z nowej ustawy o ochronie danych osobowych regulacja zasad monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy to nie jedyna nowelizacja kodeksu pracy. Począwszy od tego samego 25 maja 2018 r. dopuszczalny jest bowiem monitoring poczty elektronicznej pracownika przez pracodawcę. Znowelizowany kodeks pracy (art. 111 uodo, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) pozwala na monitorowanie przez pracodawcę … Czytaj dalej

Nagranie rozmowy bez wiedzy i zgody rozmówcy może naruszać dobra osobiste rozmówcy (I CSK 292/17)

publikowanie nielegalnych nagrań podsłuchanych rozmów

Czy nagranie rozmowy bez wiedzy i zgody rozmówcy — nawet jeśli nie doszło do jego ujawnienia — może naruszać dobra osobiste potajemnie nagranego lub nawet godzić w tajemnicę korespondencji? Na to ważkie pytanie odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy — i przyznam, że jego wywody zbiły mnie nieco z pantałyku. wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2018 r. … Czytaj dalej

Czy serwis internetowy musi udostępnić dane osobowe swoich użytkowników, jeśli wnioskodawca zamierza pozwać ich za treść komentarzy?

Krótkie pytanie: czy dopuszczalne jest udostępnienie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego — autorów wypowiedzi na forum internetowym — którzy mieli dopuścić się naruszenia dóbr osobistych? Czy jednak w świetle przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przekazanie danych usługobiorców jest bezprawne? (wyrok NSA z 10 października 2015 r., I OSK 685/14). Spór dotyczył kwestii udostępnienia … Czytaj dalej

Publikowanie otrzymanych listów bez zgody nadawcy

Listy najczęściej kojarzą się nam z czymś maksymalnie prywatnym, nieprzypadkowo wszakże mówi się o tajemnicy korespondencji. Jednak nie dziwią przecież publikowane książki, na które składają się listy, z których poznajemy życie i przemyślenia znanych osób. Publikacja listów nie może być zatem obojętna prawu; nie ma problemu jeśli z inicjatywa spotyka się z akceptacją nadawcy i … Czytaj dalej

Czy dowodem w sądzie może być nagranie rozmowy — dokonane bez wiedzy i zgody rozmówcy?

A skoro niedawno było o tym, że nagrywanie własnej rozmowy nie jest przestępstwem podsłuchu, zatem może być przedstawione jako dowód przestępstwa — to dziś dwa zdania o tym czy dowodem w sądzie może być nagranie rozmowy przeprowadzonej z notariuszem? Czy też jednak tajemnica notarialna lub brak wiedzy rozmówcy wyklucza przeprowadzenie takiego dowodu? wyrok Sądu Najwyższego … Czytaj dalej