21 dni na wniesienie odwołania do sądu pracy (nowelizacja art. 264 kp)

Odciążenie pracodawców w obowiązkach dotyczących regulaminów pracy i wynagradzania oraz brak obowiązku wydawania świadectwa pracy w toku zatrudnienia to nie wszystkie zmiany kodeksu pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Także od wczoraj weszła w życie nowelizacja art. 264 kp, zgodnie z którą pracownik wnoszący odwołanie do sądu pracy — m.in. od wypowiedzenia i dyscyplinarki — … Czytaj dalej

Błędne pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy (II PK 333/14)

Po przerwie świątecznej (i tradycyjnych jajeczkach) wracamy do pracy — i do mniej lub bardziej ciekawych wyroków dotyczących prawa pracy. Na początek coś idealnego na koniec miesiąca, czyli tradycyjny okres wypowiadania umów o pracę — czy błędne pouczenie o możliwości odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy może być podstawą roszczeń odszkodowawczych pracownika? wyrok Sądu … Czytaj dalej

Częściowe przywrócenie warunków pracy i płacy (I PK 152/14)

strajk pilotów siła wyższa

Międzynarodowemu Dniu Kobiet (tradycyjnie wypadającemu 8 marca) towarzyszą liczne publikacje poświęcone problematyce dyskryminacji i anty-dyskryminacji, w tym zatrudniania kobiet — w trend ten wpisuje się także popularne czasopismo Lege Artis. Czas zatem na parę akapitów poświęconych dość świeżym wyroku Sądu Najwyższego — że jak najbardziej pracownik może domagać się przywrócenia części warunków pracy i płacy — a część zmian … Czytaj dalej

Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (II PK 343/14)

Troszkę na marginesie ludzkich pytań o zmianę przepisów o okresie wypowiedzenia umów o pracę — czyli jak się to ma do pozawieranych między pracownikami a pracodawcami aneksów opisujących „jakoś inaczej” okresy wypowiedzenia umowy na czas określony — słowem: czy dopuszczalne jest umowne skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? (wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2016 r. … Czytaj dalej

Nadużycie ochrony związkowej: czy uzyskanie szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem może być potraktowany jako nadużycie prawa? (III PK 309/14)

Cóż za koincydencja! Dokładnie w tym samym dniu kiedy wałkowaliśmy tu zagadnienie nadużycia ochrony związkowej (por. Obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy pracownikowi jako przykład nadmiernych przywilejów związków zawodowych (art. 38 kp) — Sąd Najwyższy wydał ciekawy wyrok w pewnym sensie udzielający odpowiedzi na część wątpliwości (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 r., II PK … Czytaj dalej