Obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy pracownikowi jako przykład nadmiernych przywilejów związków zawodowych (art. 38 kp)

Parę dni temu Wojciech Orliński poświęcił tekst na blogu problematyce — rzekomo zbyt słabych, a na pewno źle ustawionych — kompetencji związków zawodowych („Związkowe przywileje„). Pozwoliłem sobie krótko zripostować w komentarzu, ale skoro być może nie wszyscy P.T. Czytelnicy czasopisma Lege Artis czytują Orlińskiego, nie zawadzi chyba poświęcić dwóch akapitów i tutaj. Sprawa jest dość … Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę a usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Odchodząc na moment od tematyki zakazu serwowania śmieciowej żywności w sklepikach szkolnych oraz jak najbardziej powiązanych rozważań nt. zasady prawidłowego vacatio legis jako emanacji demokratycznego państwa prawnego, a także nieretroakcji legislacji nowelizacyjnej (i w ten sposób przepisy o produktach sprzedawanych w szkołach wiążą się nam z procesami norymberskimi) przechodzę zgrabnie do tematyki prawa pracy — a … Czytaj dalej

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy — co wolno pracodawcy? co może pracownik?

I jeszcze parę zdań w kontekście problemów pracowniczych, tym razem o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy, który to temat zasygnalizowałem przy tekście o odprawie pieniężnej — ale warto chyba zagadnienie nieco pogłębić. Będzie w punktach, bo tak mi (czasem) łatwiej formułować myśli: zgodnie z art. 42 par. 1 kodeksu pracy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy … Czytaj dalej