Kierowca nie odpowiada za wypadek jeśli przekroczył ograniczenie prędkości wynikające z nielegalnego znaku drogowego

kwalifikacja czynu przestępstwa sąd cywilny

Nastał dłuższy weekend, dziś zatem dobry moment na kilka akapitów o tym czy można ponieść konsekwencje przekroczenia prędkości ograniczonej nielegalnym znakiem drogowym — ustawionym niezgodnie z dokumentacją techniczną drogi? — i od razu wyjaśniam, że zdaniem sądu nie można, ale i tak warto czytać dalej. wyrok SO w Sieradzu z 19 września 2018 r. (sygn. akt II Ka 223/18) Niedostosowanie … Czytaj dalej

Nowy znak drogowy — „strefa czystego transportu” (D-54)

znaki drogowe strefa czystego transportu

Krótko i na temat: dokładnie wczoraj opublikowano nowelizację rozporządzenia o znakach wprowadzającą anonsowane już na łamach „Czasopisma” nowe znaki drogowe — „strefa czystego transportu” (D-54) oraz „koniec strefy czystego transportu” (D-55) (rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U. z 2018 … Czytaj dalej

Czy niestosowanie się do nieprawidłowo ustawionego znaku drogowego jest wykroczeniem?

niestosowanie nieprawidłowo ustawionego znaku drogowego

A teraz coś z nieco innej beczki (a pytań jest wiele): czy kierowca może być ukarany za niezastosowanie się do nieprawidłowo ustawionego znaku drogowego? czy sąd karny jest związany orzeczeniem sądu administracyjnego oceniającego regulację ruchu drogowego? także takiego orzeczenia, które ocenia wyłącznie uchybienia formalne decyzji? czy nieprawidłowość taka może wynikać z rozporządzenia, które zakazuje ustawiania … Czytaj dalej

Nowy znak drogowy „strefa czystego transportu” (już niebawem)

znak drogowy Strefa czystego transportu

Krótko i na temat: w serwisie internetowym RCL pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ws. znaków i sygnałów drogowych — wprowadzający nowy znak drogowy D-54 „Strefa czystego transportu” (wraz z odwołującym go D-55). Potrzeba wprowadzenia nowego znaku drogowego wynika oczywiście z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zaś znakiem tym będą oznaczane rewiry, do których nie będzie … Czytaj dalej

Strefa zamieszkania

niestosowanie nieprawidłowo ustawionego znaku drogowego

Niedawna krótka wymiana uprzejmości z kierowcą, który miał mnie po lewej, więc uważał, że wymusiłem pierwszeństwo — ale nie wziął pod uwagę, że wyjeżdżał spod znaku D-41 — podpowiada mi, że warto poświęcić jeszcze jeden krótki tekst temu czym jest strefa zamieszkania? Temat parkowania w strefie zamieszkania był już na łamach „Czasopisma” poruszany, ale wychodzi … Czytaj dalej