Więź człowieka z psem może stanowić dobro osobiste — więc można żądać zadośćuczynienia za zagryzionego psa

Zamieszczanie tabliczki ostrzegawczej psem

Sobotni poranek to dobra chwila na omówkę dobrych orzeczeń. Dziś zatem krótkie pytanie: czy więź z psem może stanowić dobro osobiste podlegające ochronie prawnej — zatem można żądać zadośćuczynienia za śmierć psa, na przykład wskutek pogryzienia przez innego psa? wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 7 września 2017 r. (sygn. akt II Ca 1111/17) 1) Pies … Czytaj dalej

Czy sąd może wydać kilka prawomocnych wyroków o tę samą klauzulę abuzywną?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Wracając jeszcze na moment do popularnych ongiś akcji polegających na masowym pozywaniu przedsiębiorców stosujących niedozwolone postanowienia umowne: czy powaga rzeczy osądzonej, czyli wydanie prawomocnego rozstrzygnięcia odnoszącego się do spornego postanowienia, ma wpływ na ocenę sporu o klauzulę niedozwoloną? Słowem, czy jeśli taki sam pozew wniesie kilku powodów, sąd może wydać kilka takich samych wyroków? (postanowienie … Czytaj dalej

Res iudicata w sprawie o klauzule niedozwolone

Ubezpieczenie OC niezarejestrowany samochód

Swego czasu niezły popłoch budziły masowo wytaczane powództwa dotyczące stosowania klauzul abuzywnych przez przedsiębiorców. Przez jakiś czas można było odnieść wrażenie, że sądy sobie mogą nie poradzić z taką falą spraw — jednak z czasem okazało się, że są po temu dobre mechanizmy. Dziś zatem krótkie pytanie: jakie konsekwencje będzie miała reguła res iudicata w przypadku istnienia … Czytaj dalej