Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w ustawie o dostępie do informacji publicznej (I OSK 1530/14)

Dawno nie było nic o dostępie do informacji publicznej. Nadarzyła się okazja, a to w postaci interesująco wyglądającej tezy dość świeżego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany w sprawie odwołania od odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej. Oto w wyroku NSA z 8 lipca 2015 r. (sygn. akt I OSK 1530/14) powiedziano, iż: Pojęcie „osoby pełniącej funkcję … Dowiedz się więcej

Występek o charakterze chuligańskim — surowe zasady karania zgodne z konstytucją

Całkowicie informacyjnie (w celu tzw. skarmienia Gógla): w wyroku z 9 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wynikająca z art. 115 par. 21 kodeksu karnego zasada podwyższenia karalności występku o charakterze chuligańskim jest zgodna z konstytucją (SK 47/13). art. 115 § 21 kk: Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, … Dowiedz się więcej