Odpowiedzialność pracownika za prywatne używanie służbowego samochodu

skazanie inne przestępstwo ekstradycja

Czy odpowiedzialność pracownika za prywatne używanie służbowego samochodu określają przepisy kodeksu pracy o szkodzie wyrządzonej pracodawcy? Czy jednak, skoro działanie nie ma związku ze stosunkiem pracy, można sięgnąć do przepisów o odpowiedzialności cywilnej? Jak w takim przypadku liczyć wysokość odszkodowania należnego pracodawcy? (wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2018 r., I PK 142/17). Spór dotyczył odpowiedzialności za … Dowiedz się więcej

Czy zasady odpowiedzialności materialnej pracownika mogą wynikać z ugody zawartej z pracodawcą?

Wakacje, czyli odpoczywa ktoś, żeby pracować mógł ktoś (inny). Dziś zatem kilka akapitów o tym czy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników mogą być modyfikowane w drodze porozumienia zawartego z pracodawcą — czyli czy zawarcie ugody, w której pracownik zobowiązuje się do pokrycia szkody wystarcza, by dochodzić od niego spłaty? (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 … Dowiedz się więcej