Właściwość sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich

Prawa autorskie scenariusza serialu

I zmieniając nieco temat, bo czasem ludzie się gubią co do właściwości sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich (hmm przyznam, że nawet ja się czasem zapominam) — warto przypomnieć, że zgodnie z art. 17 pkt 2 kpc w sporach dotyczących praw autorskich właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy. Nie ma przy tym znaczenia czy sprawa … Czytaj dalej

Właściwość sądu w sprawach o zadośćuczynienie za publikację prasową (uchwała SN III CZP 36/15)

I czas na kolejną nieprzełomową ale wyjaśniającą (moim zdaniem) uchwałę Sądu Najwyższego — tym razem w kwestii: który sąd jest właściwy w sprawie o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych poprzez publikację materiału prasowego? Uchwała Sądu Najwyższego z 10 lipca 2015 r. (III CZP 36/15): ​Sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną naruszeniem dóbr osobistych przez opublikowanie materiału … Czytaj dalej