Użycie wulgaryzmów w artykule prasowym nie zawsze kwalifikuje się na akt oskarżenia z art. 212 kk

A teraz coś z innej beczki: czy użycie wulgaryzmów w artykule prasowym pozwala stwierdzić, że dziennikarz dopuścił się przestępstwa zniesławienia? A jeśli wulgaryzmy pojawiły się w tak specyficznym gatunku literackim jakim jest felieton? Czy pisząc felieton żurnalista ma obowiązek zachowania staranności i rzetelności dziennikarskiej? wyrok SO w Warszawie z 22 sierpnia 2018 r. (sygn. akt X … Dowiedz się więcej