Uchwała wspólników o wydatkach spółki, które nie mają pokrycia w przychodach, jest sprzeczna z dobrymi obyczajami

Czy spółka, która nie prowadzi działalności i nie ma żadnych przychodów, może raptem zacząć wypłacać wynagrodzenie prezesowi, który dotąd pełnił funkcję bezpłatnie? Czy wydatki spółki z o.o. bez pokrycia w majątku i dochodach spółki to kwestia biznesowych decyzji? Czy jednak taka uchwała może być uchylona jako sprzeczna z dobrymi obyczajami i zmierzająca do pokrzywdzenia wspólnika? (wyrok … Czytaj dalej

Dodatkowe obowiązki wspólników spółki z o.o. nie mogą wynikać z uchwały wspólników

konsumeryzacja przedsiębiorców

Dodatkowe obowiązki wspólników w spółce z o.o. często są punktem zapalnym w relacjach między udziałowcami. Dziś zatem krótkie pytanie: czy udziałowcy spółki mogą ustalić warunki ponoszenia pewnych wydatków na rzecz spółki — choćby w zamian za usługi świadczone przez spółkę — w drodze zwykłej uchwały wspólników? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r. … Czytaj dalej

Dyskryminacja przez związki zawodowe

Związki zawodowe nie mogą skutecznie rozpostrzeć parasola ochronnego nad działaczem, który popełnił przestępstwo. Warto jednak zbadać relację odwrotną: status pracownika, który nie jest członkiem związku zawodowego, a zamierza skorzystać z uprawnień poza-związkowych, które związek zastrzegł sobie — w porozumieniu z pracodawcą — na wyłączność. Słowem: czy dyskryminacja przez związek zawodowy może skończyć się odszkodowaniem za … Czytaj dalej

Czy uchwała spółki podjęta podczas urlopu wspólnika jest nieważna?

ucieczka miejsca wypadku regres

Zaczynają się wakacje… a ponieważ wśród P.T. Czytelników czasopisma Lege Artis nie brakuje członków zarządów spółek oraz wspólników tychże spółek — dziś kilka zdań o tym, że przed wakacyjnym wyjazdem warto poinformować spółkę o planowanych wojażach — bo nie zawsze będzie tak, że uchwała wspólników podjęta pod naszą nieobecność musi być nieważna (na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Powództwo o uchylenie uchwały wspólników a naruszenie umowy spółki z o.o. (uchwała SN III CZP 1/16)

ograniczenie konkurencji sporcie

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy podjął kilka kolejnych uchwał, które mogą okazać się interesujące dla P.T. Czytelników czasopisma Lege Artis. A skoro czyta nas biznes, to po rozważaniach o skutkach nieprawidłowego zawarcia umowy przez jednoosobową sp. z o.o. z jej jedynym wspólnikiem oraz przedawnieniu roszczeniu odszkodowawczego skierowanego przeciwko członkowi zarządu, który uchybił terminowi do złożenia wniosku o … Czytaj dalej