Sprawa Grodzka-Terlikowski: publiczna debata o zmianie płci nie może naruszać godności osoby

A teraz gratka nie lada, bo na tapetę bierzemy wyrok wydany w sprawie o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego Tomaszowi Terlikowskiemu przez Annę Grodzką (wyrok Sądu Apelacyjnego z 25 czerwca 2015 r., sygn. akt VI ACa 1460/14). Sprawy miały się mniej-więcej następująco: powódka wystąpiła do sądu m.in. z żądaniem ochrony godności osobistej, czci, życia intymnego, dobrego imienia i … Czytaj dalej