Czy każdy podpis cyfrowy jest równoważny podpisowi odręcznemu? 

Zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku udzielenia pełnomocnictwa ogólnego wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Czy to oznacza, że mandant może złożyć swe oświadczenie elektronicznie, poprzez jedną z coraz popularniejszych platform internetowych umożliwiających składanie e-podpisów? (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 lipca 2023 r., V Ca 2068/23) Orzeczenie dotyczyło dochodzonych przez spółkę z … Dowiedz się więcej

Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej — czy wymagany jest akt notarialny

ocena znikomej szkodliwości społecznej czynu

Chociaż mamy już kwiecień, minął więc tradycyjny czas zebrań wspólnot mieszkaniowych, warto chyba rzucić okiem na wyrok Sądu Najwyższego, w którym mówi się o braku konieczności zachowania formy aktu notarialnego dla udzielenia pełnomocnictwa do udziału w zebraniu i podejmowania uchwał, nawet jeśli sama uchwała protokołowana jest przez notariusza. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia … Dowiedz się więcej