Zwrot bonifikaty otrzymanej przy zakupie mieszkania komunalnego

Zmieniając nieco tematykę czas na powrót do tematu mieszkalnictwa — a dokładnie sprzedażą mieszkania komunalnego z bonifikatą (art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz obowiązku zwrotu tej bonifikaty, do czego może być zobowiązany nawet nabywca mieszkania — o ile roszczenia gminy zostały zabezpieczone hipoteką. Na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 października 2015 r., … Czytaj dalej

Ustawa o wsparciu kredytobiorców — dekada wolności od spłaty kredytu, czy…

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

W Dzienniku Ustaw opublikowano kontrowersyjną ustawę wsparciu dla kredytobiorców w tarapatach — a właściwie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925). Warto przyjrzeć się co nowego przynoszą jej przepisy — czy jest to interwencjonizm państwowy czystej wody? … Czytaj dalej

​Odpowiedzialność za bezumowne zajmowanie lokalu (III CZP 70/15)

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

Kontynuując nurt amatorskiego glosatora czas na trzy akapity o kolejnej świeżutkiej uchwale Sądu Najwyższego — tym razem odnoszącej się do zagadnienia: jak wygląda odpowiedzialność za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego (art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy). uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r. Odpowiedzialność odszkodowawcza osób zajmujących lokal bez … Czytaj dalej

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w procesie (uchwała SN III CZP 57/15)

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

…kolejnym wyrokiem z tego samego dnia, a odnoszącym się do kwestii związanych z nieruchomościami, uchwała Sądu Najwyższego która rozwiewa pewne wątpliwości co do reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej pozwanej o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć każdą uchwałę m.in. z powodu jej niezgodności z prawem … Czytaj dalej

Przymusowa sprzedaż zadłużonego mieszkania spółdzielczego zgodna z konstytucją (SK 11/13)

kierunkowskaz skrzyżowanie ruchu okrężnym

W ostatnim czasie wydano dwa ciekawe orzeczenia dotyczące szeroko pojętej tematyki nieruchomości. Na pierwszy rzut idzie oczywiście głośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż spółdzielnia mieszkaniowa może żądać przymusowej sprzedaży zadłużonego mieszkania (wyrok TK z 8 października 2015 r., SK 11/13). Sprawa dotyczyła skargi obywatela, którego mieszkanie spółdzielcze zostało zlicytowane na podstawie przepisu pozwalającego na przymusową sprzedaż … Czytaj dalej