Czy publikacja tekstu w internecie oznacza, że portal „Gazeta Prawna” może go swobodnie splagiatować? [edit]

Gazeta Prawna plagiat artykułu

Post Scriptum: już wczoraj, w kilkadziesiąt minut po publikacji tekstu, zadzwonił do mnie p. Bartosz Michalski — przeprosił za wtopę, obiecał poprawę i wpłatę na potrzebujące psiaki; przeprosiny zostały przyjęte, przelew na 400 złotych także, toteż ze swojej strony sprawę uważam za załatwioną pozytywnie. Niech cała ta sytuacja będzie przestrogą dla wszystkich szukających drogi na skróty … Czytaj dalej

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa

stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej

A skoro w Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541) to warto chyba poświęcić kilka zdań temu czym jest owa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (nie mylić z odpowiedzialnością zbiorową podmiotów): ustawa reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością osób prawnych i jednostek … Czytaj dalej

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dozwolonym użytku — brak wskazania źródła cytatu

Pytanie stare, odpowiedź dość nowa: jaka odpowiedzialność grozi za naruszenie przepisów o dozwolonym użytku — na przykład za brak wskazania źródła cytatu? (wyrok Sądu Apelacyjnego z 24 maja 2016 r. (sygn. akt VI ACa 293/15). Sprawa miała następujący przebieg: autorka licznych artykułów poświęconych spółdzielczości pozwała swoją przełożoną (obie panie pracowały w jakiejś instytucji powiązanej z ruchem spółdzielczym) w … Czytaj dalej

Jednolity System Antyplagiatowy (jednodniowe vacatio legis, ale ze skutkiem od roku akademickiego 2018/19)

Czysto informacyjnie: już w roku akademickim 2018/19 zmienią się (?) zasady weryfikowania samodzielności tworzenia pisemnych prac dyplomowych — a chodzi o Jednolity System Antyplagiatowy, który wprowadza opublikowana właśnie nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 908). Otóż zgodnie ze znowelizowanym art. 167a ust. 4 ustawy każda szkoła wyższa przed przeprowadzeniem egzaminu będzie miała obowiązek … Czytaj dalej

Plagiat wizerunku krasnoludka (Pomarańczowa Alternatywa vs. Allegro, V CSK 599/14)

Rozpowszechnienie wizerunku szczegół całości

Wyrok w sprawie wizerunku krasnoludka Pomarańczowej Alternatywy jest dobrym momentem by zastanowić się nad odpowiedzialnością za naruszenie autorskich praw osobistych twórców popularnych — wręcz ikonicznych — dzieł: na ile można je przetwarzać w innych produktach, nie ryzykując konfliktu z autorem — oraz jak ma się odpowiedzialność za pomocnictwo do odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw osobistych? wyrok Sądu … Czytaj dalej