Czy zmiana sposobu reprezentacji spółki jest skuteczna z chwilą zmiany umowy spółki czy z chwilą wpisania tej zmiany do KRS?

Czy pod oświadczeniem w imieniu spółki może podpisać się jedyny członek zarządu — bo taką reprezentację przewiduje umowa spółki — aby następnie zakwestionować ważność tego oświadczenia, bo zmiana umowy spółki nie została wpisana do KRS? Słowem: od kiedy ważna jest zmiana sposobu reprezentacji spółki — od dnia zmiany umowy spółki, czy też od dnia ujawnienia … Czytaj dalej

Czy członek zarządu powołany do niewypłacalnej spółki, który starał się ją restrukturyzować, może ponosić odpowiedzialność za długi (art. 299 ksh)?

Czy restrukturyzacja niewypłacalnej spółki z o.o. przez powołanych w tym celu członków zarządu wyłącza odpowiedzialność za długi — jeśli zarząd się starał, więc nie składał wniosku o upadłość, ale nic z tego nie wyszło? uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r. (III CZP 65/17) ​Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję … Czytaj dalej

Czy prezes zarządu sp. z o.o., którego kadencja wygasła — ale podpisał umowę — odpowiada za jej długi?

Końcówka półrocza to dobry moment na kilka akapitów o spółkach prawa handlowego. Dziś zatem proste pytanie: czy wykluczona jest odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. powstałe po wygaśnięciu kadencji — a to wskutek ich nieprzedłużenia przez walne zebranie wspólników — czy też prezes, który pokazuje kontrahentowi odpis z KRS nie może powołać się … Czytaj dalej

Nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium narusza dobra osobiste członka zarządu

Koniec półrocza w spółkach to tradycyjny gorący okres sprawozdań, bilansów i skwitowań — dziś zatem bierzemy na tapetę następującą kwestię: czy nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może naruszać dobra osobiste członka zarządu — i czy w takim przypadku można żądać podjęcia stosownej uchwały przez spółkę? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt … Czytaj dalej

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie jedynego wspólnika sp. z o.o. na umowę o pracę?

wirtualne biuro adres siedziby

Stara wątpliwość, nowe orzeczenie: czy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być zatrudniony na umowę o pracę — jako członek zarządu? Jako osoba dysponująca wiedzą specjalistyczną przydatną w prowadzonej przez spółkę działalności? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r. (III UK 226/15) Jedyny wspólnik sp. z o.o. podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pracowniczego zatrudnienia … Czytaj dalej