Cofnięcie wynagrodzenia przyznanego członkowi zarządu

A skoro parę dni temu było o nowej ustawie kominowej, to dziś kilka zdań o tym czy spółka może cofnąć decyzję o przyznaniu wynagrodzenia prezesowi zarządu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACa 1280/15). Sprawa wyglądała następująco: ex-prezes spółki akcyjnej (w likwidacji) wniósł o zasądzenie 600 tys. złotych tytułem wynagrodzenia. Powód … Czytaj dalej

Czy uchwała spółki podjęta podczas urlopu wspólnika jest nieważna?

ucieczka miejsca wypadku regres

Zaczynają się wakacje… a ponieważ wśród P.T. Czytelników czasopisma Lege Artis nie brakuje członków zarządów spółek oraz wspólników tychże spółek — dziś kilka zdań o tym, że przed wakacyjnym wyjazdem warto poinformować spółkę o planowanych wojażach — bo nie zawsze będzie tak, że uchwała wspólników podjęta pod naszą nieobecność musi być nieważna (na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Niewłaściwa reprezentacja pracodawcy a prawo do nagrody uznaniowej (II PK 301/14)

W dzisiejszym kąciku glosatora-amatora czas na jeszcze jeden ciekawy przypadek, który może pomoże zrozumieć czym się różni premia regulaminowa od nagrody wypłacanej uznaniowo, a poza tym jak mogą się mieć do tego wszystkiego zasady reprezentacji pracodawcy w relacjach z dyrektorem generalnym spółki (na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2016 r., II PK 301/14). … Czytaj dalej

Reprezentacja spółki w sporze o uchwałę wspólników dot. składu zarządu (uchwała SN III CZP 91/15)

Kończąc omówkę przedświątecznego wysypu orzeczeń Sądu Najwyższego warto poświęcić dwa akapity jeszcze jednej uchwale sprzed tygodnia — a dokładnie rozstrzygnięciu kwestii jak ma wyglądać reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku sporu o zmiany w składzie tego organu? Czyli prosta sytuacja (acz bez prostego wyjścia): wspólnicy się pokłócili, odwołali członka zarządu, powołali kogoś nowego (każdym z tych członków … Czytaj dalej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z art. 594 ksh (III CZP 62/15)

Właśnie w serwisie internetowym Sądu Najwyższego ukazało się kilka świeżych orzeczeń, z których moją szczególną uwagę przykuła uchwała SN dotycząca kary nakładanej na zarząd spółki handlowej m.in. w przypadku niezłożenia w KRS listy wspólników, nieprowadzenia księgi udziałów lub księgi akcyjnej lub niezwoływania zgromadzenia wspólników (zgodnie z art. 594 ksh sąd rejestrowy może za to nałożyć grzywnę … Czytaj dalej