Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych „zaszyta” w regulaminie usługi jest klauzulą abuzywną?

Teza omawianego dziś orzeczenia nijak ma się do tytułu tekstu, jednak biorąc pod uwagę, że mnie zawsze bardziej interesuje odpowiedź na pytanie „dlaczego?” (zamiast „ile?”) — pytanie na dziś brzmi: czy przedsiębiorca, który „zaszył” zgodę na przetwarzanie danych osobowych w regulaminie usługi — pomijając obowiązek udzielenia informacji przy samym procesie zbierania danych — ryzykuje, że … Dowiedz się więcej

Rower & alkohol (Q & A)

rower alkohol

Krótko i na temat: jak się ma do siebie rower i alkohol — czyli obalamy mity, plotki i pomówienia: czy wolno prowadzić rower po 2 piwach? czy pijany rowerzysta może stracić prawo jazdy? czy można odwieźć pijanego do domu rowerem? Dalej będzie w niezbędnych kropkach, bo tak mi łatwiej: czy osoba prowadząca rower pod wpływem … Dowiedz się więcej

Czy pobranie przez notariusza taksy za czynność sprzeczną z prawem jest działaniem „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”?

Pytanie krótkie, bo tekst niekrótki: czy notariusz może ponosić odpowiedzialność karną za czynność sprzeczną z prawem — na przykład za to, że akt notarialny posłużył do popełnienia przestępstwa na szkodę jednej ze stron? I czy pobranie taksy za taką czynność może być oceniane jako działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej?  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia … Dowiedz się więcej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony w postępowaniu administracyjnym (art. 7a kpa)

Jedną z ciekawszych nowości wprowadzonych nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) jest — podniesiona do rangi zasad ogólnych kpa — zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony (art. 7a kpa) oraz obowiązek rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a kpa). art. 7a kpa § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest … Dowiedz się więcej

Wojska Obrony Terytorialnej — już powstają, chociaż przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.

Wojska Obrony Terytorialnej ustawa

A teraz coś z całkiem innej beczki: w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP — wprowadzającą Wojska Obrony Terytorialnej (ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 2138). W bardzo dużym skrócie Wojska Obrony Terytorialnej … Dowiedz się więcej