Czy zawezwanie do ugody zawsze skutkuje przedawnieniem roszczenia?

Zawezwanie do zawarcia próby ugodowej jest jednym ze środków na „proste i bezstresowe” przerwanie biegu przedawnienia — ale czy owo przerwanie dotyczy całości roszczeń wynikających ze spornego stosunku prawnego, czy też jest skuteczne wyłącznie do kwoty wskazanej we wniosku? A przy okazji: czy zarzut przedawnienia może być skutecznie złożony przez pełnomocnika procesowego, czy jednak jest … Czytaj dalej

Twórcze opracowanie produktu ubezpieczeniowego jest utworem

Opracowanie może być samodzielnym utworem w rozumieniu prawa autorskiego, to oczywista oczywistość. Czy jednak opracowaniem takim może być kompilacja produktów ubezpieczeniowych — czy też wymagany jest wyższego rodzaju poziom „iskry bożej”? wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2017 r. (II CSK 400/16) Opracowanie w postaci projektu pakietu ubezpieczeniowego (instrukcji do tego pakietu) może być utworem … Czytaj dalej

Czy można przerwać bieg terminu zawitego zgłoszenia roszczenia z art. 129 poś?

termin zawity odszkodowanie lotnisko

A skoro parę dni temu było o tym, że nie jest możliwe przerwanie biegu „przedawnienia” terminu zawitego z art. 746 kpc poprzez zawezwanie do zawarcia próby ugodowej — to dziś czas na kilka akapitów o tym, że złożenie wniosku o zawezwanie do zawarcia próby ugodowej skutkuje zachowaniem terminu zawitego do domagania się naprawienia szkody wyrządzonej wskutek … Czytaj dalej

Czy możliwe jest przerwanie biegu „przedawnienia” — terminu zawitego?

Stare i dobre pytanie: czy do przerwania biegu przedawnienia wystarczy (tańsze i mniej ryzykowne) zawezwanie do próby ugodowej (art. 185 kpc)? Lepsze pytanie brzmi: czy przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe w przypadku terminu zawitego? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. (II CSK 575/15) Zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu terminu zawitego … Czytaj dalej

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Czysto informacyjnie: w Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) — będąca od jakiegoś czasu zapowiadaną realizacją dyrektywy ADR w sprawach konsumenckich. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich będzie opierać się na następujących podstawowych założeniach: ustawa ma zastosowanie do sporów konsumenckich między … Czytaj dalej