Brak kontaktu ze strony dłużnika jako potwierdzenie dokonania płatności

Na marginesie opisywanego nie tak dawno sporu o windykację nieistniejącego długu — powstałego wskutek sfałszowania przez pracownika operatora telekomunikacyjnego umowy abonenckiej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 lutego 2015 r., sygn. akt VI ACa 588/14) — można zwrócić uwagę na jeszcze jeden interesujący passus, który rzuca interesujące światło na teorię oświadczeń woli i praktykę branży windykacyjnej. Chodzi … Czytaj dalej