Czy brak BHP może naruszać dobra osobiste pracownika?

Pozorność działalności gospodarczej

Poniedziałek to tradycyjnie czas na rubrykę prawo pracy — dziś szukamy odpowiedzi na jedno pytanie ogólne i jedno partykularne. To drugie brzmi: czy uczelnia może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą z adiunktem, który nie zrobił habilitacji w wyznaczonym czasie? Zaś pierwsze — czy pracodawca, który nie zapewnia warunków BHP w miejscu pracy, może naruszać dobra osobiste … Dowiedz się więcej

Podsłuch w miejscu pracy jako dowód w sprawie o mobbing

Zagadnienie nagrywania rozmów — rozmów swoich własnych, rozmów cudzych — choćby prowadzonych w miejscach publicznych nie od dziś budzi dużo kontrowersji i liczne pytania. Dziś zatem bierzemy na tapetę pytanie: czy podsłuch w miejscu pracy jako dowód w sprawie o mobbing stanowi przestępstwo naruszenia tajemnicy komunikowania się (art. 267 par. 3 kk) — czy też … Dowiedz się więcej

Dyskryminacja płacowa prokuratora — czyli co zrobić jeśli kolega zza biurka przypadkowo dostał podwyżkę? (II PK 236/14)

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Gazeta prawna pisze dziś o mobbingu w Sądzie Okręgowym w Katowicach, a mnie od razu przyszedł na myśl dość świeży SN, w którym zmierzono się z problemem: czym jest dyskryminacja płacowa prokuratora? a zwłaszcza czy dyskryminacją (ze względu na staż pracy) jest odmowa zmiany kategorii zaszeregowania prokuratora, jeśli inny prokurator dostał podwyżkę wskutek błędu przełożonego? i … Dowiedz się więcej

Nie każda krytyka ze strony pracodawcy to mobbing zasługujący na pozew z art. 94(3) kp

Zmieniając nieco tonację — dziś parę zdań o tym, że nie zawsze jest mobbingiem to, co pracownikowi może wydawać się, że jest mobbingiem: pracodawcy wolno stosować różnego rodzaju metody dyscyplinujące — w tym krytycznie oceniać jakość pracy — jeśli to konieczne, zaś o ile nie wyjdzie poza pewne ramy, nie można mu nic zarzucać (wyrok Sądu … Dowiedz się więcej