Czy notariusz może posiadać udziały w spółce z o.o.?

Czy posiadanie przez notariusza udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — bez podejmowania w niej zatrudnienia — jest dozwolone, bo przecież notariusz powinien mieć prawo inwestowania własnych oszczędności? Czy jednak ustawowy zakaz podejmowania zajęć nie licujących z godnością zawodu obejmuje także status wspólnika lub akcjonariusza spółki kapitałowej?  postanowienie Sądu Najwyższego z 6 listopada 2017 r. (SDI 74/17) … Dowiedz się więcej

Nie ma aktu notarialnego „na okaziciela” (nawet jeśli jest to poddanie się egzekucji z art. 777 par. 1 pkt 5 kpc)

Krótko i na temat: w środowej uchwale SN odniósł się do pytania czy niezbędne jest imienne oznaczenie wierzyciela w akcie notarialnym o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 par. 1 pkt 5 kpc) — czy też konstrukcja pozwala na swoistą konstrukcję aktu notarialnego na okaziciela? uchwała Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (III CZP … Dowiedz się więcej

Czy pobranie przez notariusza taksy za czynność sprzeczną z prawem jest działaniem „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”?

Pytanie krótkie, bo tekst niekrótki: czy notariusz może ponosić odpowiedzialność karną za czynność sprzeczną z prawem — na przykład za to, że akt notarialny posłużył do popełnienia przestępstwa na szkodę jednej ze stron? I czy pobranie taksy za taką czynność może być oceniane jako działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej?  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia … Dowiedz się więcej

Czy dowodem w sądzie może być nagranie rozmowy — dokonane bez wiedzy i zgody rozmówcy?

A skoro niedawno było o tym, że nagrywanie własnej rozmowy nie jest przestępstwem podsłuchu, zatem może być przedstawione jako dowód przestępstwa — to dziś dwa zdania o tym czy dowodem w sądzie może być nagranie rozmowy przeprowadzonej z notariuszem? Czy też jednak tajemnica notarialna lub brak wiedzy rozmówcy wyklucza przeprowadzenie takiego dowodu? wyrok Sądu Najwyższego … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność notariusza za podrobiony podpis pod aktem notarialnym

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

Podpisologia spędza sen z powiek nie tylko miłośnikom piór wiecznych. Zanim dojdziemy do tego czy można podpisać się u notariusza pomarańczowym inkaustem, dziś odpowiedź na kilka interesujących pytań: czy podpis musi być wyraźny? Czy jeśli w podpisie brakuje kilku liter, można powiedzieć, że nie doszło do złożenia podpisu? Czy podpis pod aktem notarialnym rządzi się … Dowiedz się więcej