Czy biegły rewident może świadczyć swe usługi na umowę o dzieło?

A skoro niedawno było na tutejszych łamach i o tym, że ani redaktor, ani korektor, który tekst poprawia, ani mechanik, który okręt naprawia, nie mogą być zatrudniani na umowę o dzieło — dziś pogłębiamy wątpliwości: czy biegły rewident wykonuje swe czynności na dzieło czy na zlecenie? wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 r. (I … Czytaj dalej

Czy naprawianie większego urządzenia (np. statku) może być przedmiotem umowy o dzieło?

przejście własności urządzeń przesyłowych

A skoro tydzień temu było o tym, że zdaniem SN redaktor i korektor nie wykonują swoich czynności na umowę o dzieło, bo skutkiem ich pracy nie jest powstanie dzieła, to dziś czas na kilka akapitów o tym, że zdaniem SN pracownik, który naprawia jakieś większe urządzenie (np. statek) też nie pracuje na dzieło — bo … Czytaj dalej

Redaktor i korektor — na dzieło czy na zlecenie?

A przy poniedziałku temat, który może rozsierdzić niejednego z P.T. Czytelników: czy umowa dla redaktora i korektora jest umową o dzieło — czy zleceniem? wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. (II UK 589/17) Wykonanie czynności według wzorców przyjętych dla redaktorów i korektorów nie wymaga indywidualnego wkładu pracy i predyspozycji, a w konsekwencji ich … Czytaj dalej

Czy sąd może ustalić za strony treść niejasnej umowy — czy zawsze należy trzymać się jej literalnego brzmienia?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy sąd powinien zawsze trzymać się literalnego brzmienia umowy, czy może pominąć jej treść, jeśli ze sprawy wynika, że każda ze stron rozumiała ją inaczej? Na czym polega kombinowana metoda wykładni oświadczeń woli? A przy okazji: czy dopuszczalna jest wypłata wynagrodzenia uzależniona od warunku, który nie zależy od … Czytaj dalej

Czy mechanik ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w naprawie samochodu — jeśli na jego przesunięcie zgodził się klient?

pozwać VAG dieselgate polskim sądem

A teraz coś z nieco innej beczki: czy odpowiedzialność za opóźnienie w naprawie samochodu jest bezwarunkowa, więc mechanik, który zobowiązał się oddać auto „do piątku” będzie w sobotę w zwłoce, niezależnie od tego jakie są przyczyny opóźnienia? Czy może odpowiedzialność może wyłączać uzgodnienie z klientem późniejszego terminu zakończenia reperacji? I czy taką zgodę można wywodzić … Czytaj dalej