Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego nie musi oznaczać utraty prawa do odprawy (I PK 290/14)

Czy odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego może pozbawić pracownika odprawy pieniężnej? A może są sytuacje, w których brak zgody na nowe warunki pracy i płacy jest na tyle racjonalna, że odprawa będzie się należała?  Na tego rodzaju dość istotne pytania cisnące się na usta wielu pracodawcom (i pracownikom) postaram się odpowiedzieć bazując na wyroku Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy pracownikowi jako przykład nadmiernych przywilejów związków zawodowych (art. 38 kp)

Parę dni temu Wojciech Orliński poświęcił tekst na blogu problematyce — rzekomo zbyt słabych, a na pewno źle ustawionych — kompetencji związków zawodowych („Związkowe przywileje„). Pozwoliłem sobie krótko zripostować w komentarzu, ale skoro być może nie wszyscy P.T. Czytelnicy czasopisma Lege Artis czytują Orlińskiego, nie zawadzi chyba poświęcić dwóch akapitów i tutaj. Sprawa jest dość … Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę a usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Odchodząc na moment od tematyki zakazu serwowania śmieciowej żywności w sklepikach szkolnych oraz jak najbardziej powiązanych rozważań nt. zasady prawidłowego vacatio legis jako emanacji demokratycznego państwa prawnego, a także nieretroakcji legislacji nowelizacyjnej (i w ten sposób przepisy o produktach sprzedawanych w szkołach wiążą się nam z procesami norymberskimi) przechodzę zgrabnie do tematyki prawa pracy — a … Czytaj dalej

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy — co wolno pracodawcy? co może pracownik?

I jeszcze parę zdań w kontekście problemów pracowniczych, tym razem o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy, który to temat zasygnalizowałem przy tekście o odprawie pieniężnej — ale warto chyba zagadnienie nieco pogłębić. Będzie w punktach, bo tak mi (czasem) łatwiej formułować myśli: zgodnie z art. 42 par. 1 kodeksu pracy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy … Czytaj dalej