Oświadczenie ClickQuickNow w/s decyzji o nałożeniu kary za naruszenie RODO

ClickQuickNow utrudnianie odwołania zgody

Wczoraj na tutejszych łamach ukazała się krótka analiza decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca naruszenia przepisów RODO przez spółkę ClickQuickNow sp. z o.o (por. „Dlaczego ClickQuickNow dostało karę za naruszenie RODO?”). Dziś, zgodnie z zasadą audiatur et altera pars publikuję przesłane do redakcji oświadczenie ClickQuickNow w/s decyzji PUODO, w którym spółka polemizuje z oceną … Czytaj dalej

Dlaczego ClickQuickNow dostało karę za naruszenie RODO?

ClickQuickNow utrudnianie odwołania zgody

Wczorajsza decyzja w sprawie nałożenia kary za przetwarzanie danych osobowych przez ClickQuickNow poruszyła co najmniej część internetów (chyba najbardziej rozbawiły mnie komentarze w guście „polegli na tym, co jest standardem w branży”) — zatem mamy chyba dobry moment na kilka akapitów analizy uchybień jakich zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dopuściła się spółka (decyzja PUODO … Czytaj dalej

Czy bezpodstawny wpis dłużnika do rejestru dłużników bankowości stanowi naruszenie dóbr osobistych?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Czy wpis nieistniejącego długu do bankowego rejestru dłużników i odmowa kredytu jako niesolidnemu klientowi może być traktowana jako naruszenie dóbr osobistych? Czy naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przesądza o tym, że doszło do naruszenia dóbr osobistych ex-klienta banku? W świetle omawianego dziś na tutejszych łamach orzeczenia te na pozór oczywiste pytania nie wydają się … Czytaj dalej

Umieszczanie plików cookie wymaga wyraźnej zgody internauty — czyli niedopuszczalne są „fabrycznie” zaznaczone „ptaszki” (wyrok TSUE C-673/17)

W wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził oczywista oczywistość — iż wymóg wyraźnej zgody użytkownika na instalowanie cookies na jego urządzeniu oznacza, że nie jest dopuszczalne wyrażenie zezwolenia na podstawie domyślnie zaznaczonych „ptaszków”. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 1 października 2019 r., w sprawie Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV vs. Planet49 GmbH … Czytaj dalej

Prawo do zapomnienia dotyczy tylko europejskich wyszukiwarek internetowych (wyrok TSUE C-507/17)

udostępnienie adresu osoby naruszającej prawo autorskie

A skoro wczoraj było o tym, że wczoraj TSUE stwierdził, że wyszukiwarki internetowe muszą stosować się do RODO także w przypadku przetwarzania danych wrażliwych, to dziś czas na kilka akapitów o tym, że wczoraj TSUE orzekł, że europejskie prawo do zapomnienia nie obejmuje wszystkich (tzn. pozaeuropejskich) wersji wyszukiwarki. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 24 września … Czytaj dalej