Wynagrodzenie radcy prawnego z urzędu zawsze z VAT (uchwała SN III CZP 90/15)

A skoro jakiś czas temu było o nowych stawkach minimalnych przysługujących radcom prawnym i adwokatom oraz o nowym rozporządzeniu ws. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801) — to warto chyba zwrócić uwagę na dość świeżą uchwałę Sądu Najwyższego rozstrzygającą czy zasądzone od przeciwnika … Czytaj dalej

Skarga na orzeczenie referendarza (uchwała SN III CZP 81/15)

Żeby nie przegapić: w ostatnim czasie orzekał nie tylko Trybunał Konstytucyjny, ale i SN, który m.in. odniósł się do problemu instancyjności rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza. Będzie krótko, bo temat może nie bardzo fascynujący, acz wart odnotowania. Otóż w uchwale z 3 grudnia 2015 r. (III CZP 81/15) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że sąd rejonowy orzekający … Czytaj dalej

Niewskazanie adresu pozwanego a umorzenie postępowania (uchwała SN III CZP 74/15)

To się może nawet wpisywać w temat zniesienia zniesienia obowiązku meldunkowego — a chodzi o świeżutką uchwałę SN (III CZP 74/15) dotyczącą skutków niewskazania przez powoda adresu pozwanego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r. (III CZP 74/15) ​Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 kpc, zawieszonego na skutek niewskazania przez powoda … Czytaj dalej

Egzekucja z rachunku bankowego a kilku klientów o takim samym imieniu i nazwisku

A skoro rano było o tym, że bankowy tytuł egzekucyjny już naprawdę odchodzi do lamusa, to popołudniem czas zająć się zajęciem egzekucyjnym rachunku bankowego — ale na zlecenie komornika. Na podstawie tezowanego wyroku Sądu Najwyższego (Biuletyn SN nr 10/2015), z którego wynika, że jeśli bank dostaje zajęcie rachunku bankowego, to ma go zająć — a nie … Czytaj dalej

Banki już bez BTE (za niecałe 2 tygodnie)

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

Narzekamy tu czasami, że jak już nawet Trybunał Konstytucyjny (cudem) orzeknie o sprzeczności jakiejś normy ustawowej z konstytucją, to odroczy wejście w życie skutku na kolejne półtora roku. No i że rzadko się zdarza by legislatywa wcześniej zajęła się tematem — prawa tworzy się dużo, ale tam gdzie naprawdę jest to konieczne czeka się do … Czytaj dalej