Jedna firma czy pięć skrótów firmy przedsiębiorcy?

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik o figurującą w CEIDG jednoosobową działalność gospodarczą pod następującą firmą: 1. Szczepan Jabłoński Centrum Handlowo-Finansowe „VICA”; 2. MS CONSULTING; 3. Creditdom; 4. Vica Financial GROUP [VFG]; 5. VICA-RENT Pytanie brzmi następująco: co tu jest firmą? czy to jest jedna firma, czy aż pięć? no i jakim cudem to przeszło (niedowiarkom podaję … Czytaj dalej

Czy zawarcie ugody oznacza, że roszczenia wygasają?

ucieczka miejsca wypadku regres

Czy możliwe jest wygaśnięcie roszczeń wskutek zawarcia ugody? Czy strona, która w ugodzie przyznała, że zapłata odszkodowania za skutki wypadku zaspokaja wszystkie jego roszczenia — może po pewnym czasie zażądać zapłaty zadośćuczynienia? wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r. (II CSK 375/17) Zrzeczenie się roszczenia w ramach ugody jest oświadczeniem woli, zgodnie z którym powód … Czytaj dalej

Czy samochód, który „skoczył” na jedynce, jest pojazdem „w ruchu”?

obowiązek samooskarżenia siebie samego

A skoro kilka dni temu pisałem o tym, że do SN trafiło pytanie o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez — wyłączony, na warsztacie — samochód, to dziś czas na kilka zdań o tym czy „w ruchu” jest pojazd w serwisie, który niebacznie „skoczył” na jedynce? Zaś jako bonus: czy można mówić o przyczynieniu się do powstania … Czytaj dalej

Czy samochód naprawiany w warsztacie jest samochodem „poruszanym” w rozumieniu art. 436 par. 1 kc?

spółka jawna osoba zobowiązana podania danych kierującego

Kilka dni temu do Sądu Najwyższego wpłynęło interesujące zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności za krzywdę wyrządzoną przez samochód — naprawiany w warsztacie, z wyłączonym silnikiem: czy w takim przypadku odpowiedzialność za delikt opiera się na zasadzie ryzyka, czy też na zasadzie winy (III CZP 94/17)? ​Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w … Czytaj dalej

Nazwisko ex-wspólnika w firmie sprzedanej spółki (V CSK 524/14)

Nazwisko byłego wspólnika firma sprzedanej spółki

Życie, a raczej Sąd Najwyższy dopisał dalszy ciąg do mojego tekstu sprzed pół roku (Nazwisko wspólnika a firma przedsiębiorcy (w kontekście śmierci lub odejścia tegoż wspólnika). Dziś zatem postaramy się odpowiedzieć na istotne pytanie: czy wspólnik, który odszedł ze spółki — ważne: spółki, w której firmie znajduje się nazwisko tego wspólnika — może sprzeciwić się … Czytaj dalej