Zakaz stawiania automatów do gier poza kasynami to ograniczenie swobody gospodarczej

Całkowicie informacyjnie: w wyroku z 11 czerwca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości EU orzekł, iż ustanowiony przez władze Węgier zakaz stawiania automatów do gier poza kasynami może być ograniczać wolność gospodarczą (C-98/14). Sprawa dotyczyła nowelizacji węgierskiej ustawy o grach losowych z 2012 r., która w dość radykalny sposób ograniczyła możliwość funkcjonowania automatów do gier poza kasynami, a także … Czytaj dalej

Powiedzieli co wiedzieli #13 — Ustawa o stałej cenie książki

Nikt nie może być pewien swego życia, zdrowia i majątku, dopóki obraduje Parlament Jej Królewskiej Mości — ten, kto to powiedział, na pewno wiedział co miał na myśli. Natomiast wszystko wskazuje, że projektodawcy ustawy o stałej cenie książki nieszczególnie przejmują się: swobodą prowadzenia działalności wydawniczej (która obejmuje także swobodę kształtowania polityki cenowej), logiką oraz zwykłym dobrym smakiem. … Czytaj dalej

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego może zawierać żądanie uchylenia całości albo części tego wyroku, przy czym sąd jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym przez stronę. Sąd nie może uchylić wyroku arbitrażowego w części jeżeli strona żądała uchylenia wyroku w całości, a zachodzą podstawy do uwzględnienia skargi. — teza z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Czytaj dalej

Wyrok Trybunału o ustawie o grach hazardowych

Zgodnie z planem Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj w sprawie wniosku dotyczącego zbadania zgodności z konstytucją przepisów ustawy o grach hazardowych (wyrok z 11 marca 2015 r., P 4/14). Przypomnijmy, że wnioskodawcy (NSA i Sąd Rejonowy w Gdańsku) powzięli wątpliwości dotyczące wprowadzonego zakazu stawiania automatów do gier poza kasynami, a to ze względu na kolizję z konstytucyjną zasadą … Czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny o ustawie hazardowej

Już jutro możemy spodziewać się ciekawego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zajmie się ustawą o grach hazardowych (P 4/14). Sprawa jest efektem licznych wątpliwości powziętych przez sądy orzekające na podstawie przepisów ustawy, które w konsekwencji sprowadzają się do wątpliwości co do konstytucyjności sankcji za urządzanie gier na automatach poza kasynami oraz art. 14 ust. 1 ustawy o … Czytaj dalej