Ograniczenie praw i wolności „tylko w ustawie” — czyli dlaczego rząd nie może zakazać prowadzenia działalności podczas pandemii COVID-19

wyrok oddalający skargę naruszenia zakazów epidemicznych

Czy rząd może, w drodze rozporządzenia, w ramach nadanych mu ustawą zakaźną kompetencji, wprowadzać „polegające na zakazie” ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Czy jednak przepis, w myśl którego ograniczenie praw wolności może nastąpić „tylko w ustawie” wyklucza ustanawianie zakazów w rozporządzeniu wykonawczym? I, wcale nie na marginesie: czy takie „ograniczenie” jest sprzeczne z konstytucją, bo … Czytaj dalej

O tym, że żądanie przesunięcia wyborów ze względu na koronawirusa to klasyczny wybór między dżumą a cholerą

prewencyjna kwarantanna przekroczeniu granicy

Publikując jakiś czas temu na tutejszych łamach krótki tekścik o możliwości odroczenia wyborów głowy państwa ze względu na epidemię koronawirusa nie sądziłem, że moje nieudolne political-fiction tak prędko trafi do mainstreamu — i coraz to kolejny kandydat zaczyna domagać się późniejszej daty elekcji, choćby wymagało to wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dziś zatem czas na kilka zdań … Czytaj dalej

Ograniczenia w dostawach prądu — obowiązek wyłączenia prądożernych urządzeń w domach

utrzymanie cen energii elektrycznej

A skoro jest afera — godzi się parę zdań (skrótowo) o tym jak ograniczenia w dostawach prądu wyglądają od strony prawnej. W punktach, bo tak mi będzie prościej: zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 prawa energetycznego w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostawach i poborze prądu; art. 11c ust. 1 ustawy wprost stanowi, … Czytaj dalej