Czy sprzedający chore zwierzę może odpowiadać z tytułu rękojmi za wady rzeczy?

Zakaz jazdy wierzchem obok innego jeźdźcy

Zwierzę nie jest rzeczą — czy zatem sprzedaż chorego zwierzęcia jest wyłączona spod przepisów o rękojmi za wady? Czy jednak sprzedający nieuleczalnie chorego konia musi liczyć się z tym, że kupujący będzie mógł skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy?   wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach z 27 listopada 2017 r. (sygn. akt I C … Czytaj dalej

Czy deweloper ponosi odpowiedzialność za wady budynku wynikające z błędnego projektu architektonicznego?

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

A teraz coś z nieco innej beczki: czy deweloper może ponosić odpowiedzialność za wady budynku powstałe wskutek błędnego projektu architektonicznego? I przy okazji — czy deweloper może uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazując, że przeciekanie fundamentów jest spowodowane nadzwyczajnie silnymi opadami deszczu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 marca 2018 r., sygn. akt I ACa 2148/16). … Czytaj dalej

Kiedy ciężar dowodu istnienia wady fizycznej kupionego towaru obciąża konsumenta?

buty Mammut Wall Guide Low GTX test

Rękojmia z tytułu wady fizycznej sprzedanej rzeczy chroni konsumenta przez okrągłe dwa lata od wydania mu rzeczy — ale domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru dotyczy tylko pierwszego roku. Czy to oznacza, że w kolejnym (drugim) roku konsument, który zamierza pociągnąć sprzedającego do odpowiedzialności z tytułu rękojmi, musi sprostać obowiązkowi dowodowemu — na nim … Czytaj dalej

Bezwzględna nieważność czynności prawnej wyłącza uznanie jej za klauzulę niedozwoloną

Prawa autorskie zdjęć produktów

Czy bezwzględnie nieważna czynność prawna — postanowienie wzorca umowy jawnie sprzeczne z prawem — może być uznana za klauzulę abuzywną? Czy jednak nieważność ex lege oznacza, że danej czynności po prostu nie ma, więc nie ma sobie czym zawracać głowy? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt VI ACa 461/16) Postanowienie … Czytaj dalej

„Reset” terminu rękojmi po wymianie rzeczy na wolną od wad (projekt art. 568(2) kc)

posiadanie racy meczu

A skoro rano było o tym, że data na paragonie nie może określać daty sprzedaży towaru, to wczesnym popołudniem warto napisać o projekcie nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego zakładającym „reset” kalendarza rękojmi za wady po wymianie towaru na wolny od wad (art. 568(2) kc). Sęk w tym, że kupującemu przysługuje dwuletnia rękojmia w przypadku wad sprzedanej … Czytaj dalej