Naruszenie dóbr osobistych powiatu w kampanii wyborczej

Zwiększone wpływy budżetowe

Do wyborów jeszcze sporo czasu, niemniej tematyka naruszenia dóbr osobistych w kampanii wyborczej jest zawsze dobra. Dziś zatem bierzemy na tapetę zagadnienie: czy możliwe jest naruszenie dóbr osobistych powiatu w kampanii wyborczej — przez jednego z kandydatów do rady powiatu — oraz czy ogólna obietnica o zwalczaniu korupcji i nadużyć w urzędach może być traktowana … Dowiedz się więcej

Ustawa o ochronie krajobrazu — na jednym obrazku

informacja prasowa wprowadza błąd

Czysto dygresyjnie — bo skoro wczoraj było o tym, że dzięki dekomunizacji nazw ulic będzie żyło się lepiej (a na pewno weselej) — to przypominam, że lada moment minie rok od opublikowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774) — popularnie nazywanej „ustawą krajobrazową”. Wbrew podejrzeniom … Dowiedz się więcej

Obowiązek zwrotu opłat za kartę pojazdu a odpowiedzialność za delikt zaniechania legislacyjnego

Gdzieś czytałem, że niektóre samorządy rozważają możliwość pozwania rządu o pieniądze na program 500+ — zupełnie przypadkowo rzucił mi się w oczy wyrok, w którym oceniono roszczenia powiatów wobec budżetu państwa związane z koniecznością zwrotu kierowcom kwot bezprawnie pobranych tytułem wydania karty pojazdu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 lutego 2016 r., sygn. akt … Dowiedz się więcej

O tym, że obowiązek prowadzenia psa na smyczy musi uwzględniać obiektywne kryteria zagrożenia (oraz inne przepisy)

Obowiązek prowadzenia psa na smyczy

Słowo się rzekło, obiecałem odkurzenie psiej rubryki — zatem na pierwszy rzut, w niedzielne przedpołudnie, idzie dość świeży wyrok poznańskiego WSA, w którym stwierdzono, że gminna uchwała wprowadzająca dość rygorystyczne warunki wyprowadzania psów na spacer — wykraczająca poza zakres kompetencji rady oraz nieuwzględniająca innych przepisów — jest niezgodna z prawem (wyrok WSA w Poznaniu z 24 marca 2016 … Dowiedz się więcej

Złośliwe żarty z radnego to nie zawsze naruszenie dóbr osobistych (II CSK 296/14)

W kolejnym odcinku „ze sztambucha glosatora-amatora” czas na kolejne prima aprilisowe rozważania. Tym razem na tapetę bierzemy następujący problemat prawny — czy złośliwe żarty z radnego, który starał się uzyskać dostęp do informacji publicznej — w dodatku opisane w prasie — stanowią naruszenie przysługujących mu dóbr osobistych? (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2015 r., II … Dowiedz się więcej