Czy nazwanie kogoś w internecie „cieciem” i pajacem” to zniesławienie?

klauzula prasowa

A teraz coś z innej beczki: czy dwuinstancyjność postępowania karnego oznacza, że niedopuszczalne jest postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym — więc sąd II instancji powinien nakazać powtórzenie całego procesu? I na marginesie: czy sąd, który doszedł do przekonania, że oskarżony jest niewinny, powinien szukać dowodów na potwierdzenie tej niewinności — czy po prostu uniewinnić oskarżonego? … Czytaj dalej

Naruszenie przepisów ustawy (i rozporządzeń!) o cmentarzach

bezprawna ekshumacja

Na zakończenie wątku cmentarnego to co tygrysy lubią najbardziej — kary, sankcje, penalizacje. Czyli co grozi za naruszenie przepisów ustawy o cmentarzach? Rozchodzi się oczywiście o — bardzo pojemny przez swoją blankietowość — art. 18 ustawy o cmentarzach, zgodnie z którym naruszenie przepisów o chowaniu zmarłych jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym grzywną do … Czytaj dalej

Czy wyzywanie „od złodziei i k***” stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Stare dobre pytanie: co — i czy w ogóle coś — grozi za wyzywanie od złodziei i k***? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt VI ACa 426/15). Sprawy miały się następująco: matka pozwanego ma nierozliczony zatarg biznesowy z mężem powódki. Kolejnym etapem konfliktu była niespodziewana wizyta pozwanego w firmie, której właścicielem jest … Czytaj dalej

Więzienie za znieważenie psa (królewskiego, w Tajlandii)

Odpowiedzialność karna za pogryzienie przez psa

Całkowicie dla zabicia czasu (i być może nabicia klików): jak podaje NYT pewien mieszkaniec Tajlandii może mieć problemy z prawem — za znieważenie królewskiego psa — i grozi mu za to (siedzicie? on jeszcze nie siedzi) 37 lat za kratami…  Nie, nie chodzi o jakieś wściekłe przepisy o ochronie zwierząt — chodzi li tylko o ochronę … Czytaj dalej

Penalizacja niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego — a wolność słowa

We wczorajszym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z konstytucją przepisu penalizującego karalność niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego (wyrok z 12 lutego 2015 r., SK 70/13). Wniesiona skarga konstytucyjna, którą popierał ombudsman, dotyczyła tego na ile art. 226 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym znieważenie funkcjonariusza publicznego wiąże się z sankcją aż do 1 roku pozbawienia wolności … Czytaj dalej