Czy wniosek o wyłączenie sędziego od rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziego jest dopuszczalny?

Czy dopuszczalne jest złożenie wniosku o wyłączenie sędziego od rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziego? Czy jednak instytucja wyłączenia sędziego od orzekania dotyczy tylko „sprawy” — rozumianej jako meritum procesu — zaś kwestie poboczne nie są „sprawą”? uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2023 r. (I KZP 22/22)​1) Pojęcie „sprawy”, o jakim mowa w … Dowiedz się więcej

Czy sędzia SN, który już wcześniej orzekał w tej samej sprawie, podlega wyłączeniu od rozpoznania kolejnej kasacji?

Czy możliwe jest wyłączenie sędziego SN, który już wcześniej orzekał w tej samej sprawie — uchylił wyrok korzystny dla strony — a teraz ma zająć się kolejną kasacją? Czy jednak kluczowa jest postawa samego sędziego, zarzutu bezstronności nie można opierać o to, że sędzia wyraził pogląd co do prawa? postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lipca 2023 r. (IV … Dowiedz się więcej

Sędzia, który opowiada mediom o bardzo podobnej sprawie, może nie być sędzią bezstronnym

A skoro niedawno było o tym, że można żądać wyłączenia powołanego przez upolitycznioną KRS sędziego, któremu przypadło w udziale rozpoznawanie „politycznej” sprawy, dziś czas na kilka zdań o tym, że sędzia, który opowiada mediom o innej sprawie, a dotyczącej tych samych stron, może być postrzegany jako sędzia niebezstronny — a więc powinien wyłączyć się od orzekania. wyrok Sądu Najwyższego z … Dowiedz się więcej

Czy można żądać wyłączenia sędziego SN powołanego przez upolitycznioną KRS, który w podobnej — „politycznej” — sprawie już orzekał?

Czy można żądać wyłączenia od rozpoznania kasacji sędziego SN, który został powołany przez aktualną KRS, a więc istnieją poważne wątpliwości co do jego bezstronności i niezawisłości? Jeśli sprawa jest „polityczna”, a ten sędzia już wcześniej analogiczne sprawy rozstrzygał na niekorzyść oskarżonego? (postanowienie Sądu Najwyższego z 3 marca 2023 r., II KK 99/22). Sprawa zaczęła się od wniesionej przez … Dowiedz się więcej

Czy sędzia może orzekać o zdarzeniu, które mógł widzieć na własne oczy?

Nemo iudex in causa sua — ta oczywistość nie jest już taka oczywista dla wszystkich — ale pójdźmy dalej w bok: czy orzekać o sprawie może sędzia, który był naocznym widzem zdarzenia, którego dotyczy postępowanie? Czy jednak sędzia jako świadek czynu podlega wyłączeniu od orzekania w tej sprawie? I, wcale nie na marginesie: czy zasada ta … Dowiedz się więcej