Víno Podivín Ryzlink vlašský — eureka!

Víno Podivín Ryzlink vlašský

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli krótka i niewprawna recenzja białego wytrawnego wina morawskiego — czyli Víno Podivín Ryzlink vlašský. Kolejne lato pod znakiem wina białego (przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno traktowałem je jak dopust boży), a…

Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa

pogryzienie przez psa zadośćuczynienie

Czy osoba zaatakowana przez agresywne zwierzęta, może domagać się od ich właściciela odszkodowania? Czy za pogryzienie przez psa może być przyznane zadośćuczynienie? (nieprawomocny wyrok SR w Szczytnie z 23 lipca 2020 r., I C 1551/18). Orzeczenie wydano w sprawie z…

Regres ubezpieczeniowy dotyczy tylko szkody wynikającej z wypadku

regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy oznacza, że ubezpieczyciel, który wypłacił poszkodowanemu należne mu odszkodowanie, może dochodzić zwrotu wynikających z tego kosztów od sprawcy zdarzenia (np. wypadku). Czy to jednak oznacza, że roszczenia obejmują wszystkie należności wypłacone poszkodowanemu, czy jednak tylko takie, które mają…