O tym, że pozew do sądu pracy wnosi się przeciwko pracodawcy (nie przeciwko przełożonemu)

Orzeczenie dość stare, ale omówek takich przypadków nigdy dość: kogo pozwać do sądu pracy — pracodawcę czy też osobę (przełożonego) lub organ wykonujący za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy? Opisywany przypadek dotyczy wprawdzie jednostki samorządowej, ale przecież nie tylko w korporacjach zdarzają się „krzyżowe” zależności (por. Kto to jest pracodawca i czy to pracodawca musi … Czytaj dalej

Czy kadencje członków zarządu sp. z o.o. naprawdę wygasają jeśli nie zostaną corocznie odnowione?

konsumeryzacja przedsiębiorców

To dobry temat na pierwszy dzień lipca: informacja o konsekwencjach art. 202 par. 1 ksh bywa największym zaskoczeniem dla zarządów spółek z o.o.: jeśli corocznie mandat członka nie zostanie „odnowiony”, dochodzi do jego wygaśnięcia w dniu zatwierdzenia sprawozdania. Konsekwencją tego zaniedbania może być nawet uznanie, że spółka nie jest prawidłowo reprezentowana… No właśnie, a może jednak istnieje coś … Czytaj dalej

Właściwość sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich

Prawa autorskie scenariusza serialu

I zmieniając nieco temat, bo czasem ludzie się gubią co do właściwości sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich (hmm przyznam, że nawet ja się czasem zapominam) — warto przypomnieć, że zgodnie z art. 17 pkt 2 kpc w sporach dotyczących praw autorskich właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy. Nie ma przy tym znaczenia czy sprawa … Czytaj dalej

Sąd Najwyższy: osoba chora psychicznie może udzielić pełnomocnictwa

Sygnalizacyjnie: Sąd Najwyższy w uchwale z 26 lutego 2015 r. (sygn. akt III CZP 102/14) udzielił odpowiedzi na pytanie jak mają się do siebie choroba psychiczna a zdolność procesowa — i przyjął, że osoba z zaburzeniami psychicznymi, mająca zdolność procesową, może udzielić pełnomocnictwa procesowego. Uchwała dotyczyła następującej wątpliwości: czy stan zdrowia strony, u której stwierdzono chorobę … Czytaj dalej